Kooperatiflerin Ölçülmesi: Kooperatif İstatistikleri ile ilgili ILO Kılavuz İlkeleri hakkında bir bilgilendirme rehberi

ILO'nun Kooperatif İstatistikleri Kılavuzuna ilişkin bilgilendirme rehberi artık Türkçe olarak mevcuttur.

Haberler | 16 Haziran 2023 Cuma
Bu bilgilendirme rehberi, Ekim 2018'de 20. Uluslararası Çalışma İstatistikçileri Konferansı'nda (ICLS) kabul edilen ve ardından Mart 2019'da ILO Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Kooperatif İstatistikleri Kılavuzunun uygulanmasına yönelik olarak ILO Üye Devletlerine pratik rehberlik sağlamaktadır.

Kılavuz, kooperatiflerle ilgili kavram ve tanımları, kooperatif türlerini, istatistiki birimleri, kooperatiflerdeki çalışmaları ve kooperatiflerle ilgili istatistiki verilerin toplanması, tablolaştırılması ve analiz edilmesi yollarını kapsayan kooperatiflerle ilgili ilk uluslararası istatistik standardıdır. Kore Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilen bu bilgilendirme rehberi, ulusal istatistik ofislerindeki personel ile kooperatiflerde ve kooperatifler üzerine çalışan araştırmacılar için hazırlanmıştır. Kılavuzda sunulan kavram ve tanımları test etmek, kooperatiflerin ekonomik katkısını değerlendiren ölçütler geliştirmek ve kooperatif istatistikleri ile ilgili daha ileri metodolojik çalışmalar yapmak için kullanılabilir.