İnsana Yakışır İş için Kanıt Temelli Politika Belirleme Eğitimi

ILO, Türkiye’deki ortaklarının insana yakışır iş için politika belirlemeyi iyileştirmelerine destek veriyor

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ILO’nun teknik desteğiyle hükümet, sendikalar ve işveren örgütlerini içeren ILO sosyal ortakları için, insana yakışır işlerin desteklenmesine yönelik politikaların belirlenmesi, analiz ve savunuculuk için kanıtları kullanma yöntemleri ve araçlarına odaklanan bir eğitim düzenledi.

Haberler | 15 Mayıs 2023 Pazartesi
ANKARA (ILO Haber) – ILO Genel Merkez ve ILO Ankara Ofisi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından 8-12 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenen “İnsana Yakışır İş için Kanıt Temelli Politika Belirleme Eğitimi”ni sağladığı uzmanlıkla destekledi. Eğitimin hedef kitlesi ÇSGB’nin çeşitli birimlerinden orta ila üst düzey yetkililer, işçi sendikaları ve işveren örgütlerinin temsilcileri idi. Eğitimin hedefi, insana yakışır işlerin desteklenmesine yönelik politikaların iyileştirilmesi amacıyla, kanıtları etkili biçimde üretmek, kullanmak ve analiz etmek için analitik araçlar ve yöntemlerin öğretilmesi; kanıt ile görüş arasındaki farkın ayırt edilmesi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesiydi.

Eğitim, ÇSGB’nin talebi üzerine ve ILO Türkiye Ofisi ve ILO Genel Merkezi Cenevre Araştırma Departmanı’nın desteğiyle düzenlendi. Eğitim faaliyetinin açılışı ILO Türkiye Ofisi Direktörü (tedviren) Giovanni di Cola, ÇSGB Bakan Yardımcısı Adnan Ertem ve ILO Araştırma Departmanı Eğitim ve Öğretim Başkanı Naren Prasad tarafından yapıldı. Açılışta, çalışma yaşamında temel ilkeler ve haklara dayalı olarak insan odaklı toparlanma için ulusal ve uluslararası politikalar arasında bağ kurulmasının önemi vurgulandı.

ILO Türkiye Ofisi Direktörü (tedviren) Giovanni di Cola konuyla ilgili olarak, “İnsana yakışır işlerin desteklenmesi, belirli becerilerin geliştirilmesini gerektiren, yetkinlikle ilintili bir çalışmadır. ILO, bunu gerçekleştirmeye yönelik olarak tüm ortaklarıyla birlikte çalışmaya kendini adıyor” dedi.

ÇSGB Bakan Yardımcısı Adnan Ertem ise “Kanıt temelli politika belirleme, nitelikli veriler, politika ve analitik becerilerin birleştirilmesini gerektiriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim, çeşitli araştırma yöntemleri, analitik araçlar, veritabanları, verilerin yorumlanması, kanıtların değerlendirilmesi ve sentezlenmesi, kanıtların daha iyi iletilmesi konularını kapsadı. Bu yöntemler kayıtdışılık, sosyal koruma, asgari ücret, göç hareketleri, çocuk işçiliği gibi konular üzerinde uygulandı. ILO Genel Merkez Araştırma Departmanı Eğitim ve Öğretim Başkanı Naren Prasad eğitimi, insana yakışır iş konularında vaka incelemeleri, araştırma raporları, rehber ilkeler, veri ve bilgi kaynaklarında kanıtların daha iyi kullanma ve politika belirleme ve politika savunuculuğuna kılavuzluk edecek analiz ve önerileri sağlama becerilerini artırmak üzere 27 katılımcı ile karşılıklı aktif etkileşim içinde gerçekleştirdi.

Eğitim, grup tartışmaları ve bireysel kendi başına öğrenme gibi çeşitli teknikleri içeriyordu; ayrıca katılımcılar, kendi seçecekleri bir konuda politika bilgi notu hazırlayıp katılımcı kitleye sundular. İşlenen konular arasında iklim değişikliğiyle mücadele, işgücü piyasasında toplumsal cinsiyet eşitliği, genç işsizliği, uluslararası çalışma standartlarına etkin uyum, iş kazası bildirimlerinin iyileştirilmesi, çocuk işçiliği ve çalışma yaşamında temel ilkeler ve haklar yer aldı.

Katılımcılardan ÇSGB İş sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Burcu Akça Hacıosmanoğlu “Bu eğitimde uygulamalı araçlar ve vaka incelemelerini öğrendik; artık politika değişikliklerini yapmak için kendimize daha çok güven duyuyoruz” dedi. Diğer bir katılımcı ÇSGB Uluslararası İşbirlikleri Daire Başkanı Selçuk Yaşar “Bu eğitime katıldığım için kendimi şanslı hissediyorum; kendi yeteneklerimiz ve gücümüzün daha çok farkına vardık; artık daha iyi politikalar oluşturmak için her türlü aracı kullanabileceğiz” dedi. HAK-İŞ Konfederasyonu’ndan Eğitim Uzman Yardımcısı Şeymanur Türkoğlu “Becerilerimizi birçok vaka incelemeleri ile geliştirebildiğimiz için şanslı hissediyorum” dedi. ÇSGB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Çalışma Uzmanı Medeni Can Akın da “İşlerimizi daha iyi yapmak için fonksiyonel kapasitelerimizi ve düşünüş tarzımızı pratik becerilerle geliştirdik” dedi.

Eğitimin sonunda, katılımcılar kendi hazırladıkları taslak politika bilgi notlarını sundular. Bu bilgi notları ILO uzmanları tarafından incelendi ve bazıları yayınlanacak. Katılımcıların eğitimde edinilen araçları kendi işlerinde nasıl kullandıklarını değerlendirmek amacıyla altı ay sonra tazeleme eğitimi düzenlenecek.