İl İstişare Toplantıları Serisinin Yeni Ev Sahibi: Eskişehir

Haberler | 20 Mart 2023 Pazartesi
Eskişehir (ILO Haber) – ILO Türkiye Ofisi’nin Sosyal Güvenlik Kurumu işbirliğiyle gerçekleştirdiği “İl İstişare Toplantı”larının yeni ev sahibi Eskişehir’di.

Toplantıda kamu ve sivil toplum yönetişim kurumları, UİGM, SGK, İŞKUR, Göç İdaresi Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odaları, belediyeler, dernekler,vakıflar, işgücü piyasası yönetişim kurum ve kuruluşları biraraya gelerek Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler (GKSS) ve Uluslararası Koruma Başvuru ve Statü Sahipleri (UK) ‘nin hem iş hem de sosyal hayatındaki mevcut durumlarını değerlendirerek saha tecrübelerini tartışmaya açarak mevcut durumu her yönüyle değerlendirme ve uyguladıkları iyi pratikleri birbirine aktarma fırsatı buldular.

Sahadan aktarılan deneyim, gözlem ve mevcut durumu daha da iyileştirmeye yönelik görüşler tüm toplantıların ardından rapor haline getirilip kamuoyuyla paylaşılacak, politika önerileri olarak kurumlara sunulacaktır.

ILO Türkiye Ofisi çalışmalarını 2015’ten bu yana sürdürmektedir, Türkiye’de bulunan GKSS ve UK’lar ile Türkiyelilerin geçim kaynaklarına ulaşımı, dayanıklılıklarını artırmak ve sosyal uyumlarını güçlendirmek adına pek çok çalışma yürütmektedir. Herhangi bir ayrım yapmaksızın, herkes için insana yakışır iş olanaklarının sağlanması hususunda hükümet, işçi ve işveren örgütleriyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Bahsekonu İl İstişare Toplantıları serisi ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (PRM) tarafından finanse edilen İnsana Yakışır Geçim Fırsatlarıyla Dayanıklılığı ve Sosyal Uyumu Destekleme Projesi kapsamında gerçekleştirilmektedir.