İl İstişare Toplantısının 2023’teki İlk Durağı Bursa

Haberler | 17 Mart 2023 Cuma
BURSA (ILO Haber) - ILO Türkiye Ofisi, Sosyal Güvenlik Kurumu işbirliğiyle; kayıtlı istihdamın desteklenmesi ve Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler (GKSS) ve Uluslararası Koruma Başvuru ve Statü Sahipleri (UK) işgücü piyasasındaki durumlarının değerlendirilmesi ve mevcut duruma ilişkin önerilerde bulunulması amacıyla başlattığı il istişare toplantılarının 2023’teki ilk durağı Bursa’ydı.

Toplantıya, kamu ve sivil toplum yönetişim kurumları, UİGM, SGK, İŞKUR, Göç İdaresi Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odaları, Belediyeler, Bursa işgücü piyasası yönetişim kurum ve kuruluşları yoğun ilgi gösterdi.
Katılımcılar, deneyimlerini ve tespitlerini tartışmaya açarak, çözüm önerileri üzerinde görüş ve deneyim alışverişinde bulundular.

Katılımcıların dikkat çeken bazı önemli katkıları şunlardır:

“Göç, gelen için de geleni karşılayan için de zor… İşveren maliyet odaklı hareket edebiliyor, biz bu insanları neden kayıtlı çalışmaları gerektiğine dair bilgilendirmeliyiz”

Kilis ve Gaziantep’te başlayan il istişare toplantılarının Bursa’dan sonraki durağı Eskişehir.

ILO Türkiye Ofisi çalışmalarını 2015’ten bu yana sürdürmektedir, Türkiye’de bulunan GKSS ve UK’lar ile Türkiyelilerin geçim kaynaklarına erişimi, dayanıklılıklarını artırmak ve sosyal uyumlarını güçlendirmek adına pek çok çalışma yürütmektedir. Herhangi bir ayrım yapmaksızın, herkes için insana yakışır iş olanaklarının sağlanması hususunda hükümet, işçi ve işveren örgütleriyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Bahse konu İl İstişare Toplantıları serisi ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (PRM) tarafından finanse edilen İnsana Yakışır Geçim Fırsatlarıyla Dayanıklılığı ve Sosyal Uyumu Destekleme Projesi kapsamında gerçekleştirilmektedir.