Hayata Fırsat Projesi Beş Yılda 12 binin Üzerinde Hayata Dokundu

Proje, mülteci girişimciliği, işyerinde sosyal uyum ve kayıtlı istihdam gibi konularda kayda değer ve tekrar edilebilir başarılı örnekler üretti.

Haberler | 31 Ocak 2023 Salı
ANKARA (ILO Haber) - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (UİGM) tarafından Türkiye'deki Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve ev sahibi toplulukları ekonomik ve sosyal olarak güçlendirmek ve dayanıklılıklarını artırmak amacıyla 5 yıldır yürütülmekte olan "Hayata Fırsat Projesi" tamamlandı.

Avrupa Birliği tarafından (AB) finanse edilen 11.6 milyon Avro bütçeli ve resmi adı "Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için İş Yaratma ve Girişimcilik Fırsatları Projesi" olan Hayata Fırsat Projesi, 1 Şubat 2018-31 Ocak 2023 tarihleri arasında Ankara, İstanbul, Bursa, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Mersin ve Hatay illerinde uygulandı.

"Daha İyi Hayatlar İçin Daha Çok Fırsat" sloganı ile yola çıkan proje kapsamında, Türk vatandaşları ve geçici koruma sağlanan Suriyelileri sosyoekonomik anlamda güçlendirmeye yönelik sonuç odaklı programlar uygulandı. Proje aracılığıyla, tespit edilen sektörlerde ihtiyaç duyulan insan kaynağının karşılanmasıyla sektörlerin gelişimine ve üretimin artırılmasına katkı sağlandı.

Bazı faaliyetleri Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yürütülen "Hayata Fırsat Projesi" kapsamında mesleki eğitimler, işgücü becerileri kursları, KOBİ’lerin desteklenmesine yönelik programlar, uyum ve empati çalışmaları ile farkındalık eğitimlerinin yanı sıra teşvikler yoluyla girişimciliğin desteklenmesine ağırlık verildi.

Proje, ilgili kamu kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, sanayi ve ticaret odaları ile alanda uzmanlaşmış çok sayıda sivil toplum kuruluşunun önemli katkılarıyla hayata geçirildi ve dokuz proje ilinde beş yılda toplam 12.267 kişiye ulaşıldı.

Kurslar farklı sektörlerin eleman ihtiyacını karşılarken hedef grup için insana yakışır işlere erişme olanağı sundu

Düzenlenen meslek kursları ve temel işgücü piyasası becerileri kursları, konfeksiyondan mobilyacılığa, otomotivden otelciliğe kadar farklı sektörlerin eleman ihtiyacını karşılarken hedef grubu için insana yakışır işlere erişme olanağı sundu. Proje kapsamında 2.874 kişi teknik ve mesleki eğitim aldı. 4.509 kişi kamu istihdam hizmetleri hakkında bilgilendirme eğitimlerine katılırken 2.228 kişi de temel işgücü piyasası becerileri eğitimi aldı.

Mesleki deneyimi sınırlı gençlerin, bir yandan eğitimlerini sürdürürken aynı zamanda geçerli bir meslek sahibi de olması için çıraklık eğitimine yönlendirilmesi desteklendi, bu kapsamda 987 genç, mesleki eğitim (çıraklık) merkezlerine yönlendirildi.

Proje kapsamında mülteci girişimciliği, işyerinde sosyal uyum ve kayıtlı istihdam gibi konularda kayda değer ve tekrar edilebilir başarılı örnekler üretildi

Ülkelerinde işletme sahibi olmuş, yöneticilik yapmış, deneyimli iş insanlarına birikimlerini Türkiye’de değerlendirmeleri için KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimleri verildi. Toplamda 532 kişi girişimcilik eğitimlerine katılarak ya yeni iş kurdu ya da mevcut işini büyüttü. Girişimcilik eğitiminden sonra gerekli şartları sağlayan 148 kişiye hibe verildi.

KOBİ'lerin çalışma koşullarını iyileştirerek, verimliliklerini artırmaları ve rekabette öne geçmelerini sağlamaya yönelik olarak tasarlanan SCORE programı ile eğitim ve danışmanlık destekleri sağlandı.

Aynı işyerlerindeki Türk ve Suriyeli meslektaşların birbirleriyle eşleştirilerek yabancıların çalışma disiplinini ilk elden öğrenmesi ve bir arada yaşama kültürü geliştirmesi için tasarlanan İşyeri Uyum Programı ile sosyal adaptasyon süreci hızlandı. 813 kişi İşyeri Uyum Mentorluğu Programı’na katıldı.

Kayıtlı istihdamın yaygınlaştırılması için başlatılan Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı (KİGEP) uygulamasından 3.144 kişi yararlandı. Programa katılan işletmelerin yüzde 97’si, uygulama sona erdikten sonra da Suriyeli çalışanların tamamını ya da bir kısmını istihdam etmeye devam ediyor.

Paydaş kurum çalışanlarının bir araya gelerek deneyimlerini paylaşması, karşılaşılan sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunması, eşgüdüm geliştirmesi ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla eğitim programları ve çalıştaylar düzenlendi. Bu programlara 1.352 sosyal ortak katıldı.

Proje kapsamında farkındalık artırmaya yönelik olarak empati seminerleri ve medya mensuplarına yönelik toplantılar, ulusal ve uluslararası basına yönelik saha gezileri düzenlendi.

Haydi Büyütelim Bu İşi

Proje kapsamında IOM tarafından Türk vatandaşı ve geçici koruma sağlanan Suriyeli girişimcilere yönelik “Haydi Büyütelim Bu İşi” çağrısıyla bir girişimcilik destek programı da yürütüldü. KOBİ’lerin işlerini büyütmelerine ve dünyaya açılmalarına destek vermeyi hedefleyen program ile seçilen 99 firmaya bir yıl boyunca teknik destek, hibe ve mentörlük desteği verildi, firmalar yurtdışına açılma fırsatı buldu.

Proje Kapanış Toplantısı

Hayata Fırsat Projesinin kapanış toplantısı çevrimiçi ortamda geniş bir katılımla yapıldı. Donör, uygulama ortakları, paydaşlar ve faydalanıcıların katıldığı programda, projeye dair değerlendirmeler paylaşıldı.

Sürece dair değerlendirmede bulunan Proje Koordinatörü Emre Dönmez, “Hayata Fırsat Projesi, geçici koruma sağlanan Suriyeliler ve yoğun göç alan kentlerde yaşayan Türk vatandaşları için daha çok ve daha iyi iş imkanları yaratmaya yönelik yenilikçi çözüm modelleri denediğimiz bir proje oldu. Mülteci girişimciliği, işyerinde sosyal uyum ve kayıtlı istihdam gibi konularda kayda değer ve tekrar edilebilir başarılı örnekler ürettik. Bu projemiz her ne kadar sona ermiş olsa da ILO Türkiye olarak göçmenleri desteklemeye devam edeceğiz.” diye konuştu. Projeyi özetleyen kapanış videosu bu linkten izlenebilir.