Haber

ILO Türkiye Ofisi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Ev İşçileri için kolları sıvadı!

Haberler | 20 Aralık 2022 Salı
ANKARA (ILO Haber) - “İnsana Yakışır Geçim Fırsatlarıyla Dayanıklılığı ve Sosyal Uyumu Destekleme” ve “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler” projeleri kapsamında, ILO Türkiye Ofisi, iş sağlığı ve güvenliği koşullarını iyileştirmeye, mülteci ve kadın çalışanlar da dahil farklı grupların çalışma haklarını koruyan kapsayıcı işgücü piyasası yönetişimi politikalarının uygulanmasına yönelik faaliyetler kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iki gün sürecek çalıştay serisinin ilkini 15-16 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdi.

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının, işçi sendikaları konfederasyonlarının ve işçi sendikalarının ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen çalıştay serisiyle, ev hizmetlerine ilişkin sektörel çalışma haklarının ve iş sağlığı ve güvenliği risklerinin daha iyi anlaşılması, sektördeki mülteciler de dahil çalışanların sosyal güvence ile iş sağlığı ve güvenliğine erişiminin desteklenmesi, yeni işbirlikleri ve projelerin geliştirilmesi, kamuoyu farkındalığının da arttırılması hedeflenmiştir.

Konuya ilişkin, Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Diyalog Yöneticisi Ayşe Emel Akalın, 189 Sayılı Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş ILO Sözleşmesi’ne göre ev işlerinde iş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin özgün düzenlemeler oluşturulması gerekliği üzerinde dururken, ILO’nun Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Tavsiye Kararı’nda da yer alan (R206) ev işlerinin, şiddet ve tacize maruz kalmanın daha muhtemel olduğu sektörlerden olduğunu ve uygun önlemlerin benimsenmesi gerekliğini vurgulamıştır.

Kıdemli Proje Koordinatörü Billur Pınar Eskioğlu ise konuyla ilgili olarak: “Herhangi bir ayrım yapmaksızın kimseyi geride bırakmadan, olmazsa olmazlarımız ev işçileri için iş güvencesi ve sosyal koruma, adil ücret, şiddet ve tacize sıfır tolerans, belirli iş tanımları ve süreleri, sendikal haklar, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ve tüm bunların gelişmesi için ev işçilerinin sosyal diyalog mekanizmalarındaki temsiliyetini sağlamalıyız” diyerek sağlanması gereken koşulların altını bir kez daha çizmiştir.

Çalıştaylarda, tarafların, mültecilerin ve Türkiyelilerin ev hizmetleri sektöründeki durumları ve ev işçilerinin iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilebilmesi için bilgi ve farkındalığın artırılmasına yönelik tartışmalar yürütülerek tarafların görüşleri alınmıştır Sektörün durum tespitini yansıtacak ve öneriler sunacak çalıştay raporunun hazırlıklarına başlanmıştır ve önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Bahsekonu Çalıştay ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (PRM) tarafından finanse edilen İnsana Yakışır Geçim Fırsatlarıyla Dayanıklılığı ve Sosyal Uyumu Destekleme Projesi ve İsveç finansal desteğiyle yürütülen “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler” Projesi iş birliğiyle gerçekleştirilmektedir.