“Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha iyi İşler” Programı Danışma Komitesi Toplantısı Yapıldı

Haberler | 19 Aralık 2022 Pazartesi
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi’nin İsveç mali desteğiyle yürüttüğü “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha iyi İşler” Programı kapsamında 2022 yılında yapılan çalışmalara ilişkin görüş alış verişinde bulunmak ve çalışmaların izlenmesini sağlamak amacıyla Program Danışma Komitesi üçüncü toplantısı 14 Aralık 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Program kapsamında yürütülen projelerin yararlanıcısı olan ya da işbirliği yapılan kurumların temsilcileri, akademisyenler, STK temsilcileri ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) temsilcileri ile İsveç Büyükelçiliği temsilcisinin katıldığı toplantı Program kapsamında 2022 yılında yapılan faaliyetlerin değerlendiririlmesi, tecrübe ve görüşlerin paylaşılması ve Komite üyelerinin önerilerinin alınarak Programın etkin şekilde yürütülmesi ve izlenmesinin sağlanmasını amaçlıyor.

Danışma Komitesi Toplantısı’nda, katılımcılar, ILO 190 Sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi ışığında çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesi; ILO 189 sayılı Ev İşçileri İçin İnsana Yakışır İşler Sözleşmesi ışığında ev işçileri için insana yakışır işler ve erken çocukluk bakımı ve eğitimi hizmetlerinin yaygınlaştırılması konusunda yapılan çalışmaların devam ederek detaylandırılmasının iyi olacağına vurgu yaptı. Katılımcılar bu bağlamda çalışma yaşamında şiddet ve tacize ilişkin veri setinin oluşturulmasının, çalışma yaşamında şiddet ve tacize ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla üniversitelerle işbirliği yapılmasının önemine dikkat çekti.

Katılımcılar bu bağlamda Programın hedefleri doğrultusunda kendi kurumlarında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi vererek Program kapsamında işbirliği yapmanın önemini ve işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade ettiler.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan kadın istihdamının artması ve kadınların insana yakışır koşullarda çalışması için Program kapsamında yapılan çalışmaları aktararak bu kapsamda ILO 189 sayılı Ev İşçileri için İnsana Yakışır İşler Sözleşmesi ışığında ev işçilerinin insana yakışır koşullarda çalışması; ILO 190 sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi ışığında çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesi; erken çocukluk bakım ve eğitim hizmetlerinin yaygınlaşması, kooperatifler yoluyla kadın istihdamı konularında kaydedilen gelişmeleri paylaştı.

“Kadınların çalışma yaşamındaki sorunları devam ediyor”

Özcan kadınların çalışma yaşamındaki sorunları devam etttiğini belirterek TÜİK Ekim ayı verilerine göre erkeklerde %65.6 olan istihdam oranının kadınlarda %30.8; erkeklerde %8.6 olan işsizlik oranının ise kadınlarda %13.3 olduğunu söyledi.

“Genç kadınlarda işsizlik oranı daha da yüksek. Bu rakamlar bize hala gidilecek uzun bir yol olduğunu hatırlatıyor.”

“Önümüzdeki dönemde çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesi konusuna ağırlık vereceğiz”

ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan “Önümüzdeki yılın başından itibaren Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler Programı’nın yeni bir dönemine gireceğiz. Bu dönemde özellikle çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesi konusunda çalışmalara ağırlık veriyor olacağız,” dedi.

“Bugünkü birliktelik, bu toplantıdaki herkesin kadın istihdamı için kadınların güvenli, güvenceli, daha adil ücretlerle, daha örgütlü biçimlerde çalışıp, sosyal diyalog mekanizmalarına daha fazla temsiliyeti için sunulan öneriler çok değerli”

“Bugünkü toplantıda katılımcılar Program kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin görüşlerini dile getirdiler. Aslında bu öneriler Program kapsamı içinde yer alan konular. Dolayısıyla, ILO Türkiye Ofisi olarak bu önerileri dikkate alarak gelecek faaliyetleri bu çerçevede geliştireceğiz.”

“ILO 190 sayılı Sözleşme uluslararası alanda kabul edilen en yeni standart”

Toplantıda konuşan İsveç Büyükelçiliği Müsteşarı Malin Stawe tüm kadınların işyerlerinde, salt cinsiyetleri nedeniyle kadınlardan daha fazla haklara sahip olduğunu varsayan erkeklerle karşılaştığını ifade ederek “Çalışma yaşamındaki tüm aktörler, ortaklıklar ve sağlam işbirliği geliştirmedikçe ve önleyici tedbirler almadıkça, eşitlik hiçbir zaman sağlanamaz. ILO 190 sayılı Sözleşme, herkese ilham ve rehberlik kaynağı olmak üzere uluslararası alanda kabul edilen en yeni standarttır,” dedi.

“Amacımız yerelden genele ILO 190 sayılı sözleşmenin onaylanmasını sağlamak”

İşyerinde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda ILO Türkiye Ofisi ile ortak çalışmalar yürüten ve toplantıya video mesajı katılan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ise video mesajında ILO Türkiye Ofisi ile işbirliğinin önemine dikkat çekerek “Ana amacımız yerelden genele ILO 190 sayılı sözleşmenin onaylanmasını sağlamak” dedi.

ILO Türkiye Ofisi Kıdemli Program Yöneticisi Ebru Özberk Anlı ise “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler Programı” ve Program kapsamında 2022 yılında gerçekleştirilen çalışmalar ile planlanan faaliyetler hakkında bilgi verdi.