Çalışma yaşamında şiddet ve taciz – işveren rehberi

Yeni yayın, işletmeler ve işverenlerin işyerinde şiddet ve taciz sorunlarına ilişkin uygun politikalar ve sistemler yaratmalarına yardım edecek uygulamalı rehberlik sunuyor.

Basın açıklaması | 07 Aralık 2022 Çarşamba
© Bulatovic
CENEVRE (ILO Haber) – Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), işverenlerin çalışma yaşamında şiddet ve tacizi nasıl ele almaları, önlemeleri ve mücadele etmelerine ilişkin rehber yayınladı.

Rehber özellikle, COVID-19 küresel salgını esnasında belirli sektörler ve mesleklerde şiddet ve tacizin artması üzerine yayınlandı.

Çalışma Yaşamında Şiddet ve Taciz: İşverenler için Uygulama Rehberi şunları içeriyor:
  • İşyerinde şiddet ve taciz tanımı ve örnekleri;
  • Yasal çerçeve ve işverenlerin sorumlulukları;
  • işverenlerin niçin önlem almaları gerektiği
  • işletme düzeyinde politika geliştirmek ve uygulamaya koymak suretiyle şiddet ve tacizin nasıl ele alınacağı, önleneceği ve yanıtlanacağı
  • Risk yönetimi ve iyi uygulamalar
Rehber, ulusal koşullara kolayca uyarlanabilecek ve yerel hukuk, politikalar ve durumları yansıtabilecek biçimde tasarlandı. Rehberin hedeflediği kitle tehlikeler, riskler ve çalışan sağlığı ve güvenliğini yönetmekten sorumlu personeli, daha geniş ifadeyle insan kaynakları, iş sağlığı ve güvenliği (İSG), çalışan ilişkileri ve personel esenliği alanında çalışanları içeriyor.

ILO 2019 tarihli ve 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi (C190), herkesin toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz dahil olmak üzere, şiddet ve tacizden arınmış bir çalışma yaşamı hakkını tanıyan ilk uluslararası antlaşmadır.

Sözleşme’nin kabulünden bu yana ILO, Sözleşme’nin onaylanması ve uygulamaya konulmasına desteği artırmak amacıyla küresel bir kampanya yürütüyor; ILO ortakları olan hükümetler, işveren ve işçi örgütlerinin yanı sıra paydaşlar ve sivil toplum aktörlerini sürece katılmaya çağırıyor.

Rehber, ILO İşveren Faaliyetleri Bürosu (ACT/EMP), Toplumsal Cinsiyet, Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Şubesi (GEDI) ve Çalışma İdaresi, İş Teftişi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Şubesi (LABADMIN/OSH) tarafından hazırlandı.