Haber

ILO Türkiye Ofisi İstişare Çalıştayları Serisi Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Haberler | 22 Kasım 2022 Salı
GAZİANTEP (ILO Haber) - ILO Türkiye Ofisi, Sosyal Güvenlik Kurumu işbirliğiyle; kayıtlı istihdamın desteklenmesi ve Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler (GKSS) ve Uluslararası Koruma Başvuru ve Statü Sahipleri (UK) Kilis ve Gaziantep illerinde işgücü piyasasındaki durumlarının değerlendirilmesi ve mevcut duruma ilişkin önerilerde bulunmak amacıyla, kamu ve sivil toplum yönetişim kurumlarının katılımıyla, birçok ilde gerçekleştireceği Çalıştay serisi Gaziantep’te , UİGM, SGK, İŞKUR, Göç İdaresi Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odaları, Gaziantep işgücü piyasası yönetişim kurum ve kuruluşlarının katılımıyla tüm hızıyla devam ediyor.

Prof. Dr Oğuz Karadeniz’in moderasyonunda gerçekleştirilen, Gaziantep’te kayıtdışı istihdam, GKSS ve UK’ların işgücü piyasasındaki durumu yönetişim toplantısında, kamu kurum ve kuruluşlarına mensup tüm katılımcılar Gaziantep’te mevcut kayıtlı istihdama ilişkin olumlu ve olumsuz tespitlerini dile getirip çözüm önerilerini sundular.

Tüm bu çalıştayların sonunda konuyla ilgili uygun ve etkin politika belirleme çalışmalarını içeren rapor hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılacaktır.

ILO Türkiye Ofisi çalışmalarını 2015’ten bu yana sürdürmektedir, Türkiye’de bulunan GKSS ve UK’lar ile Türkiyelilerin geçim kaynaklarına ulaşımı, dayanıklılıklarını artırmak ve sosyal uyumlarını güçlendirmek adına pek çok çalışma yürütmektedir. Herhangi bir ayrım yapmaksızın, herkes için insana yakışır iş olanaklarının sağlanması hususunda hükümet, işçi ve işveren örgütleriyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Bahsekonu Çalıştay serisi ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (PRM) tarafından finanse edilen İnsana Yakışır Geçim Fırsatlarıyla Dayanıklılığı ve Sosyal Uyumu Destekleme Projesi kapsamında gerçekleştirilmektedir.