Haber

ILO Türkiye Ofisi İstişare Çalıştayları Serisini başlatıyor

Haberler | 21 Kasım 2022 Pazartesi
KİLİS (ILO Haber) - ILO Türkiye Ofisi, Sosyal Güvenlik Kurumu işbirliğiyle; kayıtlı istihdamın desteklenmesi ve Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler (GKSS) ve Uluslararası Koruma Başvuru ve Statü Sahipleri (UK) Kilis ve Gaziantep illerinde işgücü piyasasındaki durumlarının değerlendirilmesi ve mevcut duruma ilişkin önerilerde bulunmak amacıyla, kamu ve sivil toplum yönetişim kurumlarının katılımıyla, birçok ilde gerçekleştireceği Çalıştay serisinin ilki olan “Kilis İl İstişare Toplantısı”nı gerçekleştirmiştir.

Toplantı, Kilis Vali Yardımcısı Semih Doğanoğlu’nun teşrifleriyle ve UİGM, SGK, İŞKUR, Göç İdaresi Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odaları, Kilis Ziraat Odası ve Kilis’in işgücü piyasası yönetişim kurum ve kuruluşlarının katılımıyla açıldı.

Açılış konuşmasını yapan Kilis Vali Yardımcısı Semih Doğanoğlu: “ Bugün Kilis’in istihdamına katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu toplantının önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Özellikle Uluslararası Çalışma Örgütü ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde ülkemiz adına, mülteciler adına, bilhassa Suriyeli geçici koruma statüsündeki Suriyeliler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz bu projenin hayata geçirilmesi adına burada, teknik hususların, uygulamaya dönük hususların, konuşulacağı, aydınlatıcı bir toplantı olmasını umuyoruz”.

Doğanoğlu’nun ardından kürsüyü alan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Kilis İl Müdürü Abdülkadir Akkaş da projenin önemine atıfta bulundu.

Açılış konuşmalarını, Kilis’te yeni uygulanmaya başlayan, “Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı’nın (KİGEP) tanıtımı takip ederken, sabah oturumu kayıtlı istihdamın desteklenmesine yönelik uygulanan programların katılımcılara aktarılmasıyla son buldu.

Öğleden sonraki kapalı oturumda ise Prof. Dr Oğuz Karadeniz’in moderasyonunda, Kilis özelinde kayıtdışılık, GKSS ve UK’ların işgücü piyasasındaki durumu yönetişim toplantısı gerçekleştirilerek, Kilis’te kayıtlı istihdama ilişkin kurum ve kuruluşların tespitleri ışığında, uygun ve etkin politika belirleme çalışmalarını içeren rapor hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılacaktır.

ILO Türkiye Ofisi çalışmalarını 2015’ten bu yana sürdürmektedir, Türkiye’de bulunan GKSS ve UK’lar ile Türkiyelilerin geçim kaynaklarına ulaşımı, dayanıklılıklarını artırmak ve sosyal uyumlarını güçlendirmek adına pek çok çalışma yürütmektedir. Herhangi bir ayrım yapmaksızın, herkes için insana yakışır iş olanaklarının sağlanması hususunda hükümet, işçi ve işveren örgütleriyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Bahsekonu Çalıştay serisi ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (PRM) tarafından finanse edilen İnsana Yakışır Geçim Fırsatlarıyla Dayanıklılığı ve Sosyal Uyumu Destekleme Projesi kapsamında gerçekleştirilmektedir.