DİSK, ILO’nun 190 Sayılı Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesiyle Uyumlu Sendika Politika Belgesini Kabul Etti

Haberler | 16 Kasım 2022 Çarşamba
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) çalışma hayatında şiddet ve tacizin önlenmesi amacıyla kabul ettiği 190 Sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi ile uyumlu olarak hazırladığı ‘‘Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi'ni 15 Kasım 2022 tarihinde kabul ederek yürürlüğe koydu.

Ankara’da DİSK Genel-İş Sendikası Genel Merkezi’nde DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu tarafından imzalanan Politika Belgesi, ILO Türkiye Ofisi Kıdemli Program Yöneticisi Ebru Özberk Anlı ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü’ nün katılımıyla kamuoyuyla paylaşıldı.


İmza töreninde konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu “Kadınların hayatın her alanında ve özellikle de çalışma yaşamında yaşadığı şiddet ve tacizi bir insan hakları ihlali olarak kabul ediyor, cinsiyete dayalı şiddet ve tacizi de kapsayacak şekilde her türlü şiddet ve tacizden arındırılmış bir çalışma ortamının sağlanması amacıyla hazırladığımız bu politika belgesinin uygulanmasını taahhüt ediyoruz”, dedi.

“DİSK olarak çalışma hayatında şiddet ve tacizin ortadan kalkması için ILO’nun 190 sayılı Sözleşmesi’nin onaylanmasına yönelik kampanya yürütüyoruz ve Sözleşmenin onaylanması talebimizi yineliyoruz.”