Haber

ILO Türkiye, Gençlik ve Gelecek: Yeni bir İstihdam Modeli Arayışı Paneliyle genç işsizliğine ışık tutuyor

Haberler | 05 Ağustos 2022 Cuma

ILO Türkiye Ofisi ve Genç İşi Kooperatif işbirliğiyle Haziran ayında yayımlanan Genç İstihdamı Raporu’nun lansmanı, Genç İşi Kooperatif ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) ortaklığında, İPA Kampüsünde “Gençlik ve Gelecek: Yeni bir İstihdam Modeli Arayışı” Paneliyle 4 Ağustos 2022’de gerçekleştirildi.

İstanbul, ILO Haber, Pandemi ve küresel siyasal etkenler sebebiyle esaslı şekilde değişen ekonomik dengeler toplumun her kesimini etkiledi ancak hiç şüphesiz en bu değişimden en çok etkilenen kesimlerden biri gençler oldu.

Bu bağlamda ILO Türkiye Ofisi ve Genç İşi Kooperatif ortaklığında yayınlanan, İnsana Yakışır Geçim Fırsatlarıyla Dayanıklılığı ve Sosyal Uyumu Destekleme Projesi kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (PRM) tarafından finanse edilen, Genç İstihdamı Raporu, Suriyeli ve Türk gençler özelinde, gençlerin, olumsuz küresel değişikliklere rağmen, refah ve dayanıklılıklarını artıracak politikalar geliştirilmesi amacıyla çarpıcı araştırma verilerini ortaya koymaktadır.

Çalışma hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde tanımlanan temel bir hak. Bu hakkın yoksunluğu bir ihlal durumudur. Gençler insan onuruna yaraşır iş arzusundalar: onurlu bir yaşam imkanı sunan ücret düzeyi, işyerinde sosyal imkanlar, güvenceli iş ve eşit muamele gençlerin müşterek talebi."

Berkin Şafak Şener, Genç İşi Kooperatifi

Bu araştırma aynı zamanda Türkiye’deki gençlerin sosyo-ekonomik profiline ışık tutarken, diğer yandan , pandemi sürecini de göz önünde bulundurarak, onların iş piyasasındaki ihtiyaçlarını, beklentilerini ve kamu istihdam hizmetleri deneyimlerini de yansıtmaktadır.

Çarpıcı rapor bulgularının kamuoyu ile paylaşıldığı “Gençlik ve Gelecek: Yeni bir İstihdam Modeli Arayışı” Paneli’nin açılışını İPA Genel Sekreteri Oktay Kargül’ü gazeteci-yazar Mustafa Sönmez’in konuşması takip etti.

İstihdamdan önce gençlerin parasız, bilimsel, nitelikli eğitime erişmesi önceliklidir. Gençler, genç olma halini ancak sosyal ve eğitsel imkanlar genişledikçe yaşayabilir. Mevcut ekonomik durum ani bir tıkanmayla karşılaşırsa geniş bir işsizlik dalgası ortaya çıkması olası. Bunu değiştirme iradesi de gene gençlerdedir."

Mustafa Sönmez, Gazeteci/Yazar

Sönmez konuşmasında gençlerin nitelikli eğitime erişme hakkına işaret ederek istihdamın mevcut ekonomik kısıtlılıklar nedeniyle olumsuz bir yörüngeye girdiğini belirtti. Sönmez’den sözü Genç İşi Kooperatif ortaklarından Berkin Şafak Şener alarak Türkiye’deki genç istihdamı ile ilgili efsane ve gerçeklerle ilgili çarpıcı bir sunumla katılımcıların ilgi odağı oldu.

Konuşmaları, İPA Sosyal Politikalar Ofisi Koordinatörü Zelal Yalçın’ın moderatörlüğündeki “Gençler insan onuruna yaraşır işlere erişebiliyor mu, hayaller neydi?, hayatlar ne oldu? paneli takip etti.

Program, yapımcılığını ve yönetmenliğini Şükran Pakkan’ın üstlendiği 2022 “Çek Çek” belgeseli ile son buldu.