Rehber

Sosyal Satın Alma Rehberi bir “tık” uzağınızda!

Kooperatiflerin ve sosyal girişimlerin kamu satın alma süreçlerine nasıl dahil olabileceklerine ışık tutan Sosyal Satın Alma Rehberi yayımlandı.

Haberler | 15 Mart 2022 Salı
Projenin ilk etabında mülteci ortaklı kadın kooperatiflerinin kapasitelerini geliştirerek güçlenmelerine destek olarak, Hepsiburada platformunda mağaza açıp satış yapmalarına olanak sağlanırken, ikinci aşamasında hazırlanan bu rehber ile, kooperatiflerin ve sosyal girişimlerin özellikle kamu satın alma süreçlerine nasıl dahil edilebileceği ve kooperatiflerin tedarik zincirlerinde sürdürülebilir bir şekilde yer alabileceğini gösteren örnekler sunuluyor. Bu rehberle dezavantajlı grupların geçim kaynaklarına ulaşmalarının yolu da açılmış oluyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ile Innovation for Development (I4D) işbirliği ve ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (PRM) finansal destekleriyle hazırlanan Sosyal Satın Alma Rehberi yoksullukla mücadelede ve eşitsizliklerin azaltılmasında yol gösterici niteliktedir.

Kamu satın alma uzmanlarına, kamu idarelerine ve politika yapıcılara dönük bir yol haritası çıkarmak ve kırılgan grupların kamu satın almalarına ve tedarik zincirlerine dahil olmasını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Önümüzdeki dönemde ILO Türkiye Ofisi Sosyal Satın Alma Rehberi’ni yaygınlaştırma ve kooperatiflerin dayanıklılıklarını artırmaya yönelik diğer faaliyetlerine devam edecektir.