ILO Türkiye Ofisi ve INTES’den İnşaat Sektörü için Sosyal Uygunluk Denetimi Kitapçıkları

Haberler | 03 Mart 2022 Perşembe
Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) ve ILO Türkiye Ofisi İnşaat Sektöründe sosyal uygunluk denetimi kitapçıklarını yayımladı.

Kitapçıklar; sosyal uygunluk kriterleri, ulusal iş kanunu, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, geri dönüşüm ve çevre, yabancıların çalışma izni ve daha pek çok alanda rehber niteliği taşımakta olup, kitapçıkların kamuoyu ve tüm taraflarla paylaşılmasıyla ilgili alanlarda farkındalık sağlanması amaçlamaktadır.

Sosyal uygunluk, işletmelerin çalışanlarına ve çevreye nasıl davrandığının ve sosyal sorumluluk kavramının kendi içinde ve etki alanlarında nasıl uyguladığının göstergesidir. Bu sebeple ILO’nun iki ana hedefi olan “sosyal adaletin sağlanması” ve “insana onuruna yakışır iş imkanlarına erişimin” en önemli garantörlerinden biridir.

Sosyal uygunluk denetiminin kapsamı, amacı ve yöntemiyle, akredite sertifika veren kuruluşların sosyal uygunluk denetimlerinde dikkat ettiği konuları detaylı olarak içeren inşaat sektörü sosyal uygunluk denetimi kitapçıkları, ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (PRM) tarafından finanse edilen, “Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İş Fırsatları Projesi” kapsamında, ILO Türkiye Ofisi, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) ve Beste Ardıç Arslan’ın katkılarıyla hazırlanmıştır.

Kitapçıklar