“Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha iyi İşler” Programı Danışma Komitesi Toplantısında Etkin İzleme ve Koordineli Çalışma Vurgusu Öne Çıktı

Program Danışma Komitesi Toplantısında görüşlerini dile getiren katılımcılar Program kapsamında ev işçiliğine dair sürmekte olan kampanyanın izlenmesi ve bu kampanyanın etkilerinin ortaya konmasının önemli olduğunu vurgulayarak ILO Türkiye Ofisi’nin dijital eğitim platformu olan ILO Akademi’nin geliştirilmesi, iş yerinde şiddet ve tacizle mücale, ev işçileri, çocuk bakımı gibi yürümekte olan çalışmaların güçlenmesine yönelik sunabilecekleri katkıları ve önerilerini dile getirdiler.

Haberler | 21 Aralık 2021 Salı
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi’nin İsveç mali desteğiyle yürüttüğü “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha iyi İşler” Programı kapsamında 2021 yılında yapılan çalışmalara ilişkin görüş alış verişinde bulunmak ve çalışmaların izlenmesini sağlamak amacıyla Program Danışma Komitesi ikinci toplantısı 16 Aralık 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Program kapsamında yürütülen projelerin yararlanıcısı olan ya da işbirliği yapılan kurumların temsilcileri, akademisyenler, STK temsilcileri ve diğer Birleşmiş Milletler ajanslarından oluşan Program Danışma Komitesi temsilcileri ile İsveç Büyükelçiliği yetkililerinin katıldığı toplantı Program kapsamında 2021 yılında yapılan faaliyetlere ilişkin tecrübe ve görüşlerin paylaşılması ve Komite üyelerinin önerilerinin alınarak Programın etkin şekilde yürütülmesinin ve izlenmesinin sağlanması amacıyla yapıldı.

“Yapılan Çalışmaların İzlenmesi ve İşbirliği Önemli”

Toplantıda görüş ve önerilerini dile getiren katılımcılar Programın hedefleri doğrultusunda kendi kurumlarında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi vererek Program kapsamında işbirliği yapmanın önemini ve işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade ettiler.

Katılımcılar ayrıca Program kapsamında ev işçiliğine dair sürmekte olan farkındalık ve savunuculuk kampanyasının izlenmesi ve bu kampanyanın etkilerinin ortaya konmasının önemli olduğunu vurgulayarak, ILO Türkiye Ofisi’nin dijital eğitim platformu olan ILO Akademi’nin geliştirilmesi, iş yerinde şiddet ve tacizle mücale, ev işçileri, çocuk bakımı gibi yürümekte olan çalışmaların güçlenmesine yönelik sunabilecekleri katkıları ve önerilerini dile getirdiler.

ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan “Tüm bu öneriler ve görüşler, Programın hedeflerine ulaşmak için daha fazla koordineli çalışmanın ve tüm bu önerilerin program gündemine entegre edilmesinin önemini ortaya koyuyor,”şeklinde konuştu.

Danışma Komitesi Sosyal Diyaloğun Göstergesi

Toplantının açılış konuşmasını yapan Özcan ayrıca “’Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler’ Programında bir izleme mekanizması olarak düşünülen Program Danışma Komitesi sosyal diyaloğa dayalı politika geliştirme yaklaşımımızın bir yansımasıdır," dedi.

ILO’nun herkes için insana yakışır iş hedefi için çalıştığını ifade eden Özcan tüm dünyada adil ücretlendirme, sosyal korumaya erişim, örgütlenme gibi konularda önemli gelişmelerin kaydedilmesine rağmen çalışma yaşamında cinsiyete dayalı ayrımcılığın önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması açısından ilerlemenin yavaş olduğunu belirtti.

“Daha çok kadının daha iyi koşullarda çalışmasının kalkınma, sürdürülebilirlik ve insan hakları alanlarındaki uluslararası hedeflere ulaşılmasına, kadınların, erkeklerin, hanelerin ve toplumların yaşam kalitelerinin yükselmesine ve güçlü ekonomiler inşa edilmesine katkısı açıktır.”

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Öncelikli Politika Olarak Ele Alınmalı”

“’Daha adil ve daha iyi bir gelecek inşa etmek’ için hem toplamda hem de çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesini öncelikli bir politika olarak ele almak gerekiyor”, şeklinde konuşan Özcan “Daha somut ifade edecek olursak, herkes için daha iyi bir gelecek için, bakım ekonomisine yatırımların artması, tüm çalışanlar için iş-yaşam dengesini sağlamaya yönelik politikalarının geliştirilmesi, her düzeyde karar mekanizmalarına kadınların katılımının artırılması, herkes için sosyal korumanın desteklenmesi, cinsiyete dayalı ücret açığının ve çalışma yaşamında şiddet ve tacizi ortadan kaldırılmaya yönlik adımların acil olarak atılması gerekir,” dedi.

Toplantıda konuşan İsveç Büyükelçiliği Müsteşarı Malin Stawe “İsveç olarak kadınların aktif olarak ve eşit olarak iş gücüne katılmalarının ekonomik kalkınmaya katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Bu aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemli bir boyutu, demokrasinin gereği ve temel bir insan hakkıdır,” dedi.

“Sosyal Diyalog Süreci Programın En Büyük Başarısı”

ILO Türkiye Ofisi ve Program kapsamında işbirliği yapılan kamu kurumlarının yanısıra özel sektör ile işçi ve işveren örgütlerine ve temsilcilerine çalışmalara verdikleri destek için teşekkür eden Stawe, Türkiye İş Kurumu’nun Kadın İstihdamı Eylem Planı’nın hayata geçirilmesi ve izlenmesine verdiği katkılar ve kamu kurumlarının sendika ve özel sektör ile sosyal diyalog mekanizmalarının sürdürülmesine verdikleri katkıyı önemsideklerini ifade etti.

Stawe ayrıca çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesi amacıyla sendika ve konfederasyonların ILO’nun 190 sayılı İş Yerinde Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesini desteklemek amacıyla yürüttükleri çalışmaların çok önemli olduğunu vurgulayarak özel sektörden Türkiye'nin yerli otomotiv üreticisi Karsan’ın kurum bünyesinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına dair yaptıkları çalışmaları çok önemsediklerini belirtti.

“’Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler” Programı kapsamında yapılan çalışmaların en önemli noktası ise üçlü yapısı doğrultusunda ILO’nun sosyal diyalog sürecini ve Programın hedeflerini gerçekleştirmek için bu üçlü mekanizma içinde yer alan tüm tarafları bir araya getirmesidir.”

“KEFEK’in Kadın İstihdamı İçin Pek Çok Çalışması Var”

Toplantıda konuşan TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Fatma Aksal ise, KEFEK olarak kadınların çalışma hayatına daha fazla katılabilmelerini sağlamak amacıyla kadının üzerindeki bakım yükünün alınması ve iş-yaşam dengesinin sağlanması, kırsalda kadının güçlenmesi, kadın girişimciliği, kız çocuklarının fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında eğitim almalarının teşvik edilmesi gibi bir dizi konuda çalışmalarının olduğunu söyledi.

“Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmaları sosyal ve ekonomik kalkınma için çok önemli.”

“Çünkü kadın istihdamı demek toplumun refahı demektir. Kadın istihdamının sadece parasal ve ekonomik boyutu yok zira kadına şiddet gibi kimi sorunların temelinde de aslında ekonomik nedenler var. Bu nedenle kadın istihdamı pek çok sorunun çözümü için çok önemli,” şeklinde konuştu.

“Program Kadınlar İçin İnsana Yakışır İşleri Hedefliyor”

Toplantıda ILO Türkiye Ofisi Kıdemli Program Yöneticisi Ebru Özberk Anlı ise “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler” Programının kadınların insana yakışır işlerde ve koşullarda çalışmalarını hedeflediğini ifade ederek Program kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve planlanan faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Anlı, çoğu kadın olan ev işçilerinin insana yakışır koşullarda çalışmaları, eşit değerde işe eşit ücretin ve iş-yaşam dengesinin sağlanması, iş yerinde şiddet ve tacizle mücadele gibi pek çok konuda farkındalık ve sanuvunucluk çalışmaları yaptıklarını ifade etti.