Meryem Kadın Kooperatifi Kadınları Yeni Sezona Hazırlanıyor

Meryem Kadın Kooperatifi’nin güçlendirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri Eylül ayı itibariyle hız kazandı.

Proje dokümantasyonu | 15 Ekim 2021 Cuma
Meryem Kadın Kooperatifi ortaklarının, mali yönetim ve gelir bölüşümüne dair mevcut kapasitelerini anlamak için ihtiyaç tespiti görüşmelerinin ardından, 1-2-3 Eylül 2021’de yüz yüze “Kooperatiflerde Mali Kavramlar ve Gelir Dağılımı Eğitimi” gerçekleşti. Eğitimlerin katılımcılarda yarattığı değişimi/farkındalığı ölçebilmek amacıyla Türkçe, Arapça ve Farsça ön test / son test formları hazırlandı ve testlerin sonuçlarına göre yeni yol haritası çizildi.

Buna göre, eğitim konusunda yetkinliklerinin arttığı, ortakların birbirlerinin çalışma alanlarıyla ilgili bilinç geliştirdiği, dolayısıyla empati ve sosyal kaynaşmanın kuvvetlendiği, ilişkili konularda bilgi seviyesinin arttığı bütüncül bir eğitim gerçekleştirilmiş oldu.
Enformal eğitim yöntemleriyle kooperatif ortaklarının aktif katıldığı, farklı gruplar halinde çalışmaların yapıldığı, fikir üretme ve ortak karar alma süreçlerinin pekiştirildiği eğitim, kooperatife ve ortaklara sürdürülebilirlik ve yönetişim konularında fayda sağladı.

Önümüzdeki günlerde temel kooperatifçilik, ortaklık kavramı ve bilinci, kooperatiflerde yönetişim, iç iletişim, karar alma, takım çalışması, iş bölümü ve ekip olma, çatışma çözümü konularında kooperatife destek sağlamaya devam edilecektir.

Meryem Kadın Kooperatifi kimdir?

S.S. Meryem Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi; Türkiyeli, Suriyeli, İranlı, Afganistanlı kadınların Dayanışma, Eşitlik ve Üretim ilkeleriyle 20.07.2020’de Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ve Adana Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Adana’da 37 ortakla kurulmuştur. Kooperatifin amacı, farklı üretim alanlarıyla kadınlara istihdam olanakları yaratmak ve kadınların güçlenmesini sağlamaktır. Geçim Kaynaklarına Erişim projesini yürütmekte, açık alan tarımı, seracılık, maske dikimi, siperlik üretimi, kültür mantarı yetiştiriciliği, meyve sebze kurutma işi gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Açık alan tarımında ise karnabahar, brokoli, marul, lahana, ıspanak, tere, roka, bakla gibi ürünler yetiştirilmektedir.

Meryem Kadın Kooperatifi, ILO Türkiye Ofisi tarafından desteklenen ve ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (USPRM) tarafından finanse edilen “Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İş fırsatları Projesi” kapsamında desteklenmektedir.