Haber

Ürdün Heyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti

Haberler | 01 Eylül 2021 Çarşamba
Ürdün Kooperatif Kurumu Genel Müdürü Abdul-Fattah Al-Shalabi, Badia Rehabilitasyon Programı Direktör Yardımcısı Müh. Hatem Abo Roman, Asker Emeklileri Kooperatif Ekonomik Birliği Başkanı Muhammad Al-Fahmawi, özel sektör temsilcisi Khair El-Din Shaheen’den oluşan Ürdün Heyeti, başta eğitim ve girişimcilik olmak üzere Türkiye’nin kooperatifçilik çalışmalarına ilişkin deneyimlerini görmek amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ettiler.

Ürdün Heyeti’nin karşılanması ve kabulünü müteakip, İstanbul BB Ekibi yaptıkları sunumda en önemli projelerini ortaya koydu. Örnekler arasında, yakın zaman önce ILO ile birlikte başlatılan “Kooperatif Kuluçka Merkezi ve İşleyişi” vardı; ayrıca, Türkiye’de kooperatifçilik çalışmalarında genel olarak karşılaşılan zorluklar ve bu zorlukları ele alma ve aşma yöntemleri de anlatıldı. Bu yöntemler, bir bütün olarak mantıklı, gerçekçi ve zorlukları aşmada uygulanabilir olan araştırmalar ve etütlere dayanıyor; bunlar arasında örneğin zorlukların ele alınmasına yönelik temel oluşturmak, eylem planı geliştirmek, projeleri ve destek mekanizmalarını uygulamaya koymak vs. var. İBB, kooperatiflerin ürün pazarlamasını veya ürünlerin doğrudan belediye tarafından alımını artırmak amacıyla, kooperatifler için ağ oluşturma, kooperatifler ile yerel toplum ve ilgili kurumlar arasında bağlantı kurma yollarını da ortaya koydu. Ayrıca Türkiye’de, kooperatifler için destekleyici ortak rolü oynayan tüm belediyelere de iletildi.

Konuk heyet, İBB Ekibi’nin konukseverliğinden çok memnun kaldı. Heyet esas olarak, kooperatifçilik çalışmaları alanında öncü deneyimleri görmek ve görüş alışverişi yapmaktan mutluluk duydu; bu bilgilerin önemli bir kısmının, Ulusal Kooperatifçilik Hareketi Stratejisi (2021-2025) sonuçlarına yönelik uygulamalarda Ürdün modeli için uygulanabilir nitelikte olduğunu ifade etti. Anılan strateji, Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı ve deneyimlerden yararlanma bakımından, Uluslararası Çalışma Örgütü ile ortaklık halinde uygulanıyor.

İBB ile işbirliği projeleri, ABD Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (USPRM) tarafından finanse edilen “Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İş Fırsatları Projesi” kapsamında yürütülüyor.