Haber

Türkiye’de Çalışma Hayatında Cinsiyete Dayalı Ücret Eşitsizliğini Önlemek İçin Çalışmalar Yapan ILO Şirket Düzeyinde Eşit Ücret İçin Kolları Sıvadı

Çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve cinsiyete dayalı ücret eşitsizliğinin önlenmesi için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile cinsiyete dayalı ücret farkının hesaplanmasına ilişkin ortak bir rapor hazırlayan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi bu sefer şirket düzeyinde cinsiyete dayalı ücret farkının ölçülmesi için çalışmalara başladı.

Haberler | 15 Temmuz 2021 Perşembe
ILO Türkiye Ofisi, çalışma yaşamında kadınlar ve erkekler için eşit değerde işe eşit ücret ilkesinin daha etkin hayata geçirilmesi amacıyla şirket düzeyinde cinsiyete dayalı ücret açığının ne şekilde ölçülebileceğini, azaltılabileceğini ve şirketlerin bu amaçla ne tür adımlar atabileceklerini ele almak üzere 14 Temmuz 2021 tarihinde çevrim içi bir eğitim gerçekleştirdi.

ILO Türkiye Ofisi tarafından İsveç mali desteğiyle yürütülen “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İşler Programı” kapsamında verilen eğitime program kapsamında işbirliği yapılan kamu, özel sektör, sivil toplum ve sendika temsilcileri ile program çerçevesinde konuya ilişkin çalışmalar yapan akademisyenler ve eğitmenler katıldı.

ILO-TÜİK Raporu: Cinsiyete Dayalı Ücret Açığı Kamuda %5,1; Özel Sektörde %15,3

ILO Türkiye Ofisi, Türkiye’de çalışma yaşamındaki cinsiyete daylı ücret eşitsizliklerine ilişkin mevcut durumun makro düzeyde tespit edilerek cinsiyete dayalı ücret farkının hesaplanması ve bu farkın azaltılarak cinsiyete dayalı ücret farkına yönelik politikaların belirlenmesine ve uygulanmasına ışık tutmak amacıyla TÜİK ile “Cinsiyete Dayalı Ücret Farkının Azaltılması: Türkiye Uygulaması” başlıklı ortak bir rapor hazırlamış ve Eylül 2020 yılında kamuoyuyla paylaşmıştı.

ILO Türkiye Ofisi ve TÜİK raporunda Türkiye’de kamu sektöründe cinsiyete dayalı ücret açığı %5,1 iken, bu oran özel sektörde %15,3 olarak hesaplanmıştı. Bugünkü eğitim, bu verilerden yola çıkarak bu açığın azaltılmasını amaçlıyor.

Hedef Ülke Düzeyinden Şirket Düzeyine Eşit İşe Eşit Ücret

Rapordaki bulgulardan yola çıkarak bu makro düzeydeki çalışmaların devamı niteliğinde olan ve şirketlerin eşit ücret konusundaki teknik kapasitesini artırmayı hedefleyen “Cinsiyete Dayalı Ücret Açığının Kurumsal Düzeyde Tespiti ve Alınabilecek Önlemler” konulu eğitim ise mikro anlamda şirketler düzeyinde cinsiyete dayalı ücret farkının hesaplanarak bu farkın azaltılmasını amaçlıyor.

ILO Türkiye Ofisi İstihdam ve Girişimcilik Yöneticisi Tuba Burcu Şenel’in açılış konuşması yaptığı eğitimi toplumsal cinsiyet dahil demografik kesimler arasında ücret açıkları üzerinde çalışmak isteyen işletmelere destek sağlayan İngiltere merkezli Gapsquare’in Başkan Yardımcısı Sian Webb verdi.

Eğitim Verilerin Toplanması, Analizi, Raporlanması, İşletme İçin Yararları ve Zorluklarına Odaklandı

Eğitimde cinsiyete dayalı ücret açığına dair verilerin toplanması, analiz edilmesi, raporlanması, bunların işletme açısından yararları ve bunları araştırırken ortaya çıkabilecek zorluklar ele alındı.

Sorunun Çözümünde Farkındalık, Eğitim, Rehberlik ve Bilgi Aktarımı Önemli

Interaktif uygulamalara ve egzersizlere de yer veren eğitimde katılımcılar kurumlarda cinsiyete dayalı ücret açığının tam anlamıyla ölçülememesinin ardındaki nedenlerin şirketlere göre temel kavramların farklılık göstermesinden, yönetici pozisyonundaki kadınların sayısının düşük olmasına ve ölçümlemeye nereden başlanacağını bilememeye kadar bir dizi değişkene bağlı olabileceğine dikkat çekerken konuya ilişkin kılavuzların ve rehberlerin şirketler için yol gösterici olabileceğini ve konuya dair farkındalık yaratılmasının da aynı şekilde önemli olduğunu ifade etti.

Gapsquare’in Başkan Yardımcısı Sian Webb ise dünyada cinsiyete dayalı ücret açığının olduğu pek çok şirket bulunuğuna ve bu konuda eğitim ile bilgi aktarımının önemine dikkat çekerek konunun şirketler açısından çok farklı boyutları olan bir konu olduğunu ve konuyu ele almada şirketlerin farklı önceliklerinin, farklı bakış açısının ve yola çıkış noktasının olabileceğini ifade etti.