Dünya Kooperatifler Günü

ILO Politikalardan Sorumlu Genel Direktör Yardımcısı’nın Dünya Kooperatifler Günü Demeci – 3 Temmuz 2021

Küresel salgın döneminde, kooperatifler ve diğer sosyal ve dayanışma temelli ekonomik kurumlar, tüm sektörlerde ve bölgelerde üyelerine ve toplumlarına destek için devreye girdiler. Küresel salgından çıkışta, kooperatiflerin mali yardım paketlerinden yararlanması gereken ekonomik aktörler olarak tanınması önemli olacaktır. Buna ek olarak, daha dayanıklı toplumların inşa edilmesi ve yerel ekonomilerin güçlendirilmesinde uzun vadede en önemli ortaklar olarak görülmeleri gerekiyor.

Açıklama | 03 Temmuz 2021 Cumartesi

ILO bugün, Dünya Kooperatifler Günü kutlamalarında uluslararası toplumla bir arada olmaktan büyük kıvanç duyuyor.

Bugün bize, kooperatiflerin oynadığı rolü daha iyi kavramamız ve karşılıklı yardım, öz destek ve dayanışma değerlerimizi yaygınlaştırma olanağı tanıyor.

Bu değerler tarihsel olarak, kriz dönemlerinde büyük bir patlama yaşıyor. Küresel salgınla mücadele ettiğimiz bugünlerde de durum farklı değil.

Dolayısıyla, COVID-19’un yarattığı zorluklarla karşı karşıya olduğumuz bu yılda, “İnsan merkezli ve çevresel bakımdan adil toparlanma için Kooperatifler” en uygun ve en yerinde temadır.

Küresel salgın döneminde, kooperatifler ve diğer sosyal ve dayanışma temelli ekonomik kurumlar, üyelerine ve toplumlarına destek için devreye girdiler.

Üretici ve tüketici kooperatifleri, temel gıda ve mal tedarik zincirlerini faal tutmaya devam ettiler, bir yandan da üretimi yeniden yerelleştirdiler.

Mali kooperatifler ve sosyal bankalar, borçlarını ödemeye çalışan yerel mikro ve küçük işletmeleri ve üyelerini destekleme için girişimler başlattılar.

Sağlık kooperatifleri yerel yönetimler ve ulusal hükümetler ile işbirliği yaptılar, koruyucu ekipman ve sosyal bakıma yönelik acil yerel ihtiyaçları karşılamak amacıyla ürün ve hizmetlerini dönüştürdüler.

Kooperatifler ve kayıtdışı çalışanların diğer sosyal ve dayanışma temelli örgütleri yardım sağladılar, hükümet desteğine yönelik talepleri savundular ve geçim olanaklarını ilk yitirenler arasında olan üyeleri için iş akışı sağladılar.

Bu dönemde, dünyadaki tüm ülkelerde politika belirleyiciler kooperatifler ve daha geniş kapsamda sosyal ve dayanışma temelli örgütlerin, acil müdahalelerde sosyal aktör ve ortak olarak oynadıkları rolü daha yakından gördüler.

Küresel salgından çıkışta, kooperatiflerin mali yardım paketlerinden yararlanması gereken ekonomik aktörler olarak tanınması önemli olacaktır.

Buna ek olarak, daha dayanıklı toplumların inşa edilmesi ve yerel ekonomilerin güçlendirilmesinde uzun vadede en önemli ortaklar olarak görülmeleri gerekiyor.

Halk sağlığı krizi sona erdiğinde, toplumlar ve ekonomilerin yeniden enerji kazanması gerekecek. Orta ila uzun vadede önlemlerin, işletmeleri ve insana yakışır işleri korumaya odaklanması gerekiyor.

Zorluk çeken, özellikle de iflas durumunda olan işletmeleri işçi kooperatiflerine dönüştürmek, işleri korumak amacıyla hükümetler, sendikalar, işçi ve işveren örgütleri tarafından uygulanan etkili bir strateji olagelmiştir.

İşletmelerin canlandırılması ve küresel salgın sonrasında yeni koşullara adapta olmasını desteklemek amacıyla, karşılıklı yardım, ekonomik adalet ve örgütsel demokrasi değerlerini birleştiren, daha adil ve kapsayıcı bir ekonominin yaratılmasında kooperatifler ve daha geniş kapsamda sosyal ve dayanışma temelli örgütlerin oynayabilecekleri eşsiz rolü tanımak önemli olacaktır.

Kooperatifler yüz yılı aşkın süredir, adil, güvenli ve kapsayıcı çalışma yaşamı geleceği için insan yakışır, insan odaklı çalışma gündeminin başarılmasında ILO’nun önemli bir ortağı olagelmiştir. Dünyadaki tüm kooperatiflerin temsilcisi olan Uluslararası Kooperatifler Birliği, ILO’nun kuruluşundan bu yana genel istişari statüye sahiptir.

Önümüzdeki 110. Uluslararası Çalışma Konferansı’nda, insan odaklı çalışma yaşamının geleceği için sosyal ve dayanışma temelli ekonomi hakkında genel tartışmalarda kooperatiflerin merkezde yer alacağından eminim.

ILO olarak, insan odaklı çalışma yaşamı geleceği için ortaklarımız ve kooperatif ortaklarımız ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Daha iyiyi hep birlikte inşa edelim.