Haber

Umutlarının Peşindeki Gençlerleydik

Uzun dönem kapanmanın ardından gelen açılmanın ilk yüz yüze etkinliği, ILO Türkiye ve UNDP Türkiye ofislerinin ortaklığında, Erimtan Müzesi’nde, Gençlik için Umut Forumu ile gençler için gerçekleştirildi.

Haberler | 16 Haziran 2021 Çarşamba
Tüm sağlık önlemlerinin itinayla alındığı Forum’da kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum temsilcileri bir araya geldi.

ILO Türkiye ve UNDP Türkiye Ofisi temsilcilerinin yaptıkları açılış konuşmalarını takiben psikolog ve yazar Gündüz Vassaf’ın umut temalı konuşmasında hayata ve çalışmaya umutla yaklaşmayı gerekli kılan bireysel, toplumsal ve çevresel etkenlere değinildi. Açılış konuşmalarının ardından gösterilen “Petunya” adlı kısa animasyon filmde ise Türkiye’de ne istihdamda ne de eğitimde olan gençlerin sorunlarına dikkat çekildi. Daha sonra gerçekleştirilen akademisyen, gazeteci, sosyal girişimci ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan iki ayrı panelde, önce teknolojik dönüşüm koşullarında insana yakışır işlerin nasıl çoğaltılacağı ve esnek olduğu kadar güvenceli ve herkese nitelikli öğrenme imkânı tanıyan bir çalışma hayatının nasıl inşa edileceği ele alındı.

Daha sonra ise, çalışma hayatını merkeze alır şekilde fırsatlara erişim, eşitsizlikler ve emek teması ele alındı. Forumun sonunda ise, son altı aylık süre zarfında ILO-UNDP ortaklığında gerçekleştirilen çalıştaylar serisinde gençlerin dile getirdiği talepleri özetleyen Gençlik için Umut Bildirisi okundu. Bildirinin gençler içim motivasyon kaynağı, sosyal taraflar için ise bir politika dayanağı olması temenni edildi.

Tüm bu çalışmalar; Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi ve ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (USBPRM) tarafından finanse edilen ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yürütülen Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İş Fırsatları Projesi kapsamında gerçekleştirilmektedir.