"İnsana yakışır iş, sanatçıya yakışır koşullar"

Haberler | 17 Mayıs 2021 Pazartesi
ILO ve UNDP bu haftaki yayınının konuğu hem sanatı hem de gönüllülük faaliyetleriyle dikkat çeken sanatçı, UNDP iyi niyet elçisi Mert Fırat’tı. Moderasyonu ILO Türkiye Ofisi Kıdemli Program Yönetici Özge Berber Ağtaş’ın yaptığı canlı yayının konusu ise “yaratıcı endüstrilerde genç emeği”idi.

Sanata emek veren gençlerin sorunlarının ele alındığı yayında hem ILO’nun hem UNDP’nin gençler için yürüttükleri faaliyetler ele alındı ve gençlere geleceğe dair öğütlerde bulunuldu.

ILO ve UNDP Kasım 2020’den beri COVID-19’un çeşitli sektörlerdeki etkileri konusunda ortak çalıştaylar ve canlı yayınlar düzenliyor. Tüm bu çalışmalar; Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi ve ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (USBPRM) tarafından finanse edilen ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yürütülen Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İş Fırsatları Projesi kapsamında gerçekleştiriliyor.