Konya 2021 yılı Girişimcilerini Arıyor!

İş fikrini hayata geçirmek veya işini büyütmek isteyenler için kaçırılmaz bir fırsat kapıda. Girişimci Kampı-2021” Programı’na hemen başvurun siz de hayallerinizi gerçekleştirin.

Haberler | 05 Mayıs 2021 Çarşamba
“Girişimci Kampı-2021” Programı, InnoPark TGB aracılığıyla düzenlenen, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi tarafından desteklenen kompakt girişimci ön-kuluçka, kuluçka ve hızlandırma programıdır. Bu programla, yerel işgücü piyasalarının arz ve talep bileşenlerine odaklanılarak, mevcut iş dünyası aktörlerine daha fazla iş yaratmaları, yeni mikro ve küçük ölçekli işletmeler kurmak ve büyütmek için yeni fırsatları tespit etmeleri ve gelir getirici faaliyetler yaratmaları için destek sunulmaktadır.

Bu nedenle; Konya ilindeki girişimcilik potansiyeline sahip mültecilerin ve ev sahibi topluluk üyelerinin yeni işletmeler kurmasına yardımcı olmak veya mevcut işletmelerini geliştirmelerini teşvik etmek ve desteklemek için Girişimcilik Destek Programı olarak “Girişimci Kampı -2021 Programı” tasarlanmıştır.

Programın Hedefleri

Girişimci Kampı-2021 Programı kapsamında;
  • Birinci fazda; Programa kabul edilen 60 girişimciye, toplam 72 saat ileri girişimcilik eğitimleri verilecek ve workshoplar düzenlenecektir.
  • İkinci fazda, belirlenen 30 girişimciye, toplam 180 saat birebir mentorluk ve koçluk desteği sağlanacaktır.
  • Girişimcilik Programı sonunda, Programa katılan girişimciler ile Program dışından girişimcilerin de başvurabileceği Mikrohibe Programı düzenlenecektir.
Mikrohibe Programı sonunda 10 başarılı girişimciye, proje fikirlerini hayata geçirmeleri için mikrohibe desteği verilmesi planlanmaktadır. Girişimcilik ve mentorluk fazlarına katılan ve mikrohibe programına başvuran başarılı girişimcilere değerlendirmede öncelik verilmesi planlanmaktadır.

Program kapsamında eğitimler, mentorluk ve koçluk destekleri çevrimiçi olarak verilecektir.

“Girişimci Kampı-2021” Programı, ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (USPRM) tarafından finanse edilen, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yürütülen “Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İş Fırsatları Projesi” kapsamında gerçekleştirilmektedir.

“Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İş Fırsatları Projesi” genel hedefi, insana yakışır işe erişimin yanı sıra, insana yakışır iş ilkelerine dayanan kapsayıcı ekonomik büyümeyi destekleyerek, mülteciler ve ev sahibi toplulukların dayanıklılık ve sosyal uyumunu güçlendirmektir.