Pandemi’de de Herkes için Eğitim

Covid – 19 Pandemi Sürecinde, ILO Türkiye Ofisinin işgücü piyasası ve göçmen istihdamının yönetiminden sorumlu kamu çalışanları ve sendikalara yönelik kapasite arttırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Haberler | 05 Mayıs 2021 Çarşamba
2021’in ilk dört ayında, pandemiye ragmen, Türkiye işgücü piyasası aktörlerine yönelik kapasite arttırma çalışmaları devam ediyor.

ILO Türkiye Ofisi, ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (USBPRM) tarafından finanse edilen ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yürütülen Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İş Fırsatları Projesi kapsamında başta İşgücü göçü yönetimi olmak üzere yeşil işler ve çalışan beceri uyumu gibi eğitimlere ÇŞB, AÇSHB, ÇASGEM, İŞKUR, Cumhurbaşkanlığı SBB, İB Göç İdaresi, Sendikalardan TİSK ve ABB’inden toplam 10 personeli İtalya Torino Merkezli ITC-ILO eğitimleriyle buluşturdu.

Eğitimler, projenin amaçlarından biri olan işgücü piyasası yönetiminden sorumlu kamu, sendika ve STK’ların kapasitesinin arttırılarak mültecilerin insana yakışır iş imkanlarına erişiminin arttırılması hedefine ulaşmak için ITC-ILO’nun online platformda düzenlediği ve somut dayanakları olan, iyi uygulama örnekleri ve tüm dünyadan katılımcıların yer aldığı deneyim paylaşımı içerikleriyle hedef kitlesini buluşturmaktadır. En güncel e-eğitim tekniklerini içeren bu eğitimler, katılımcılardan oldukça olumlu geri bildirimler almaktadır. Global düzeyde katılımın hem eğitici hem faydalanıcı düzeyde sağlandığı bu eğitimler neticesinde, konuya ilişkin katılımcıların uzmanlıkları ve vizyonları geliştirilmekte, eğitim programlarını başarıyla tamamlayanlara da uluslararası geçerliliği olan başarı belgesi verilmektedir.”