ILO Tükiye Ofisi ve EBRD İşbirliğinde Sosyal Diyalog Perspektifiyle Hazırlanan Çocuk Bakım Hizmetleri Uygulamaları Raporu için İlgili Taraflar Bir Araya Geldi

Erken çocukluk bakım ve eğitim hizmetlerine ilişkin gerek Tükiye’deki gerekse dünyadaki iyi uygulamaların detaylı incelenmesi neticesinde hazırlanan raporda Türkiye koşullarına uygun ve sürdürülebilir olabilecek Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Belediye ve Sendika Uygulamaları ön plana çıkıyor

Haberler | 12 Ocak 2021 Salı
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Tükiye Ofisi ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işbirliğiyle kadın istihdamını desteklemek amacıyla hazırlanan “Kurumlararası İşbirlikleri ile Kadın İstihdamını Desteklemek: Erken Çocukluk Bakım ve Eğitim Hizmetleri Uygulamaları’ Raporu”na son şekli vermek üzere ilgili tarafların katılımıyla 12 Ocak 2021 tarihinde çevrim içi bir toplantı gerçekleştirildi.

Çocuk bakım hizmetlerinin ulaşılabilir ve yeterli olmaması ve ücretsiz bakım işlerinin büyük oranda kadınlardan beklenmesi kadın istihdamının önündeki engellerden birini oluşturmaktadır. Bundan hareketle İsveç mali desteğiyle ILO tarafından yürütülmekte olan “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler” Programı kapsamında hazırlanan raporun amacı programın öncelikleriyle uyumlu olarak kadınların işgücüne katılmalarına ve insana yakışır iş koşullarında çalışmalarına katkıda bulunmak.

Kapsamlı saha ve mevzuat çalışmaları ile erken çocukluk bakım ve eğitim hizmetlerine ilişkin gerek Tükiye’deki gerekse dünyadaki iyi uygulamaların detaylı incelenmesi neticesinde hazırlanan raporda Türkiye koşullarına uygun ve sürdürülebilir olabilecek Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Belediye ve Sendika Uygulamaları ön plana çıkıyor ve bu uygulamaların Türkiye’de yaygınlaştırılmasına yönelik politika önerileri yer alıyor.

“Rapor, Türkiye için en sürdürülebilir yöntemlere odaklanıyor”

Toplantıda konuşan EBRD Toplumsal Cinsiyet Program Koordinatörü Özen Tümer iki kurum arasındaki işbirliğinin ve hazırlanan rapor hazırlığının kadın istihdamının artırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması hedefi ve temelinde gerçekleştiğini belirterek raporda Türkiye açısından erken çocukluk bakım ve eğitim modellerine ilişkin en uygulanabilir ve sürdürülebilir yöntemlerin araştırmasının yapıldığını ifade etti.

Tümer bu kapsamda özel sektör ve belediye hizmetleri ile daha fazla kadının işgücüne katılımının desteklenmesi ve işgücünde kalmasının amaçlandığını ifade etti.

“Erişilebilir çocuk bakım hizmeti için kamusal yatırım ve sosyal diyalog elzem”

Kıdemli Program Yöneticisi Ebru Özberk Anlı ise erişilebilir çocuk bakım hizmetlerinin yetersiz olmasının hem kadınların işgücüne girmelerinin hem de işgücünde kalmalarının önündeki en büyük engellerden birisi olduğunu belirterek bu durumun aynı zamanda kadınların iş ve yaşam dengesini de olumsuz etkilediğini ifade etti.

Özberk “Dolayısıyla çocuk bakım hizmetleri, tüm çocuklar ve ebeveynler için erişilebilir olmalı. Bunun için de kamu yatırımlarının artması ve tüm ilgili tarafların içinde yer alıp katkıda bulunduğu sosyal diyalog mekanizmasının işletilmesi çok önemli,” dedi.

“Bu şekilde çalışma hayatı hem daha eşitlikçi olur hem de insana yakışır iş koşullarında bir ortam sağlanmış olur.”

Toplantıda, raporu hazırlayan Prof.Dr Saniye Dedeoğlu, Yasemin Sırali ve Dr. Aslı Şahankaya Adar ise raporun içeriğine ve metodolojisine dair bilgi verdi.

Rapor, kurumlar arası işbirliği ve sosyal diyalog ile hazırlandı

Dedeoğlu raporun hazırlanması aşamasında önce mevcut durum analizinin yapıldığını ve konuya ilişkin iyi örnekleri belirlemek üzere Türkiye’de bir dizi özel ve kamu kurumunun yanısıra yerel yönetimlerle, sendika ve konfederasyonlarla görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Dedeoğlu “Bunlar yasal olarak ülkemizde yaygınlaştırılabilir mi buna baktık ve gördük ki işbirlikleri ile geliştirilip yaygınlaştırılabilecek uygulamalar var,” şeklinde konuştu.

Toplantıda ayrıca raporun hazırlanmasına katılan Sırali raporda yaygınlaştırılabilirlik anlamında ön plana çıkan üç uygulamanın (OSB, belediye ve sendika) zorluklarına ilişkin bilgi verirken Şahankaya raporda ayrı bir araştırma olarak yer alan Covid döneminde erken çocukluk bakım hizmetlerine ilişkin araştırma sonuçlarını paylaştı.

Katılımcıların önerilerini paylaştığı toplantıda konuya ilişkin ortak bir fonun oluşturulması; erken çocukluk bakım hizmetlerinin önemine dair farkındalık yaratmak amacıyla savunuculuk ve farkındalık çalışmalarının yapılması ve kaynakların verimli ve koordineli şekilde kullanılması gibi öneriler ön plana çıktı.