COVID-19 Salgınına Rağmen 2020 Fındık Hasat Dönemi Çocuk İşçiliği ile Mücadelede Başarı ile Tamamlandı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ortaklığında yürütülen “Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi” çerçevesinde çocuk işçiliği ile mücadele için yürütülen faaliyetler salgın faktörüne rağmen başarıyla tamamlandı.

Haberler | 16 Ekim 2020 Cuma
8 Ekim 2020 tarihinde ILO Türkiye Ofisi yetkilileri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstihdam Politikaları Daire Başkanlığı temsilcileri ve ortaklaşa yürütülen projenin eğitim ve saha koordinatörleri bir araya gelerek 2020 fındık hasadı döneminde gerçekleştirilen faaliyetleri değerlendirdiler.

Bu yılki faaliyetlerin planlaması 9 Temmuz 2020 tarihinde yapılan Yönlendirme Komitesi ve Paydaş Toplantısına katılan tüm aktörlerden gelen öneriler doğrultusunda yapıldı ve peşi sıra eğitim ve saha koordinatörleri proje illeri olan Ordu, Sakarya ve Düzce’de kurum kuruluşlarla görüşmeler yaparak çalışmaları başlattı.

Bu yıl özellikle Covid-19 salgınına ilişkin bilgilendirmelere ve hijyen materyallerinin dağıtımına öncelik verildi. Proje çalışanları, ilgili kamu kurumları temsilcileri ile birlikte mevsimlik gezici tarım işçisi aileleri, tarım aracılarını ve bahçe sahiplerini ziyaret ederek Covid-19 salgınından korunmak için neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirmelerde bulundu ve maske, dezenfektan, ateş ölçer gibi koruyucu ekipmanların dağıtımını yaptı. Bu çalışmalarla 417 tarım işçisi aileye, 42 tarım aracısına ve 67 bahçe sahibine ulaşıldı.

Ordu ilinde (Saraycık, Kırlı, Fatsa ve Ünye) gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri ile 617 çocuğa ulaşıldı. 194’ü kız çocuğu 236’sı erkek çocuğu olmak üzere toplam 430 çocuk eğitim faaliyetlerinden düzenli olarak yararlandı. Sosyal mesafe, maske ve dezenfektan kullanımı kurallarının çok sıkı uygulandığı eğitim faaliyetleri boyunca hiç bir çocukta ve eğitmende Covid-19 hastalığı görülmemesi çalışmaların en sevindirici yanı oldu.

Kamu ile ortaklaşa yürütülen faaliyetlerin yanı sıra fındık firmaları ile de yoğun bir iletişim içerisinde oludur. 6 fındık firmasının 53 çalışanına çocuk işçiliği ile mücadele ana başlığı altında pek çok konuda bilgilendirmeler yapıldı, çocuk işçliği ile mücadeleye yönelik eğitm faaliyetleri için teknik destek sağlandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ordu Valisi Tuncay Sonel ve T.B.M.M Çocuk Hakları Alt Komisyonu üyeleri gerçekleştirilen faaliyetleri yerinde görmek üzere Saraycık METİP alanını ziyaret etti. Gerçekleştirilen çevrimiçi toplantı ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a faaliyetler hakkında detaylı bilgilendirmede bulunuldu.

Yürütülen tüm faaliyetlere ilişkin değerlendirme toplantıları tüm tarafların katılımı ile gerçekleştirildi. Covid-19 salgını döneminde gerçekleştirilen çalışmalardan edinilen tecrübeler ışığında gelecek dönem gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler gözden geçirildi. Edinilen tecrübelerin ilgili tüm aktörlerle farklı platformlarda paylaşılması için çalışmalara başlanıldı.