ILO Kooperatiflere Destek Oluyor

ILO Türkiye Ofisi Kooperatiflere destek oluyor ve onların sorunlarına ışık tutacak bir webinar serisi başlatıyor.

Haberler | 22 Eylül 2020 Salı
Kooperatiflerin sosyal uyum, eşit söz hakkı, eşit oy hakkı, demokratik yapı, açık iletişim, şeffaflık, eşitlik ve adalet ilkeleri ve sosyal ve ekonomik adaletsizliği ortadan kaldırabileceğinden yola çıkan ILO Türkiye Ofisi kadınların ve mültecilerin güçlenmesine, barış ortamı sağlanmasına, problemlerin çözülmesine katkı sağlaması açısından Türkiye’deki kooperatiflere kuruluşundan itibaren gerek kooperatif bünyesinde çalışacak koordinatör, tercüman, saha çalışanı vb. personel desteği, gerek teknik ekipman desteği gerekse kooperatif ortaklarına yönelik bilgilendirme ve kapasite geliştirme eğitimleri düzenliyor ve işbirliği geliştirme, pazarlama vb konularda danışmanlık sağlamakla kalmayıp, yabancı uyruklu ve yerel haklı istihdam etme durumunda istihdam teşviki ve çalışma izni başvurusu konusunda yönlendirme ve başvuru aşamasında kolaylaştırıcılık yapıyor.

ILO Türkiye Ofisi son üç yılda yerel paydaşlarıyla ve proje ortaklarıyla Sada, Cemre ve Meryem Kadın Kooperatiflerinin kuruluşlarına destek oldu.

Önümüzdeki dönemde ise kooperatifçilik savunuculuğu kapsamında özellikle mülteci ortaklı kadın kooperatiflerinin kuruluş ve işleyiş aşamasında karşılaştıkları sorunlara ışık tutarak, çözüm odaklı bir webinar serisini ABD Dışişleri Bakanlığı, Nüfus, Mülteci ve Göç Bürosu tarafından fonlanan “Türkiye’deki mülteciler ve ev sahibi topluluklar için insana yakışır iş fırsatları” projesi kapsamında gerçekleştirecek.