Gençllik ve COVID-19

COVID-19, gençlerin %70’ten fazlasının eğitimini aksatıyor

Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre, küresel salgının gençler üzerindeki orantısız etkisi, mevcut eşitsizlikleri daha da ağırlaştırıyor ve bir neslin üretkenlik potansiyelini azaltma tehlikesi yaratıyor.

Basın açıklaması | 11 Ağustos 2020 Salı
Garage Island Crew / Cultura AFP
CENEVRE (ILO Haber) – COVID-19 krizi, gençlerin öğrenim ve eğitimine ağır darbe vuruyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) analizlerine göre, küresel salgının başlamasından bu yana, öğrenim gören veya öğrenim görürken çalışan gençlerin %70’ten fazlası, okullar, üniversiteler ve eğitim merkezlerinin kapanışından etkilendi.

Gençlik ve COVID-19: İşler, eğitim, haklar ve ruhsal sağlık üzerinde etkileri
başlıklı rapora göre, gençlerin %65’i, genel tecrit döneminde okul ortamından çevrimiçi ve uzaktan eğitime geçiş nedeniyle daha az öğrendiklerini bildirdi. Öğrenim ve eğitime devam çabalarına rağmen, gençlerin yarısı öğrenimlerinin gecikeceğini ve %9’u da başarıyla tamamlayamayabileceğini düşünüyor.

Düşük gelirli ülkelerde yaşayan, İnternete erişimi oranı düşük olan, gerekli ekipman ve bazen de evinde yeterli alana sahip olmayan gençler için durum daha da kötüleşti.

Küresel salgın gençlere birden çok darbe vuruyor. Yalnız işlerini ve istihdam umutlarını yok etmekle kalmıyor, aynı zamanda onların öğrenim ve eğitimlerini aksatıyor, ruhsal sağlıklarını da ağır biçimde etkiliyor."

Guy Ryder, ILO Genel Direktörü
Bu durum, bölgeler arasındaki “dijital eşitsizlikleri” ortaya koyuyor: Yüksek gelirli ülkelerde gençlerin %65’i video-ders yoluyla öğrenim görürken, düşük gelirli ülkelerdeki gençlerin yalnız %18’i öğrenimlerine çevrimiçinde devam edebiliyor.

“Küresel salgın gençlere birden çok darbe vuruyor. Yalnız işlerini ve istihdam umutlarını yok etmekle kalmıyor, aynı zamanda onların öğrenim ve eğitimlerini aksatıyor, ruhsal sağlıklarını da ağır biçimde etkiliyor. Bunun olmasına izin veremeyiz” diyor ILO Genel Direktörü Guy Ryder.

Geleceklerinden kaygı duyuyorlar

Rapora göre, gençlerin %38’i, kriz işgücü piyasasında daha da çok engel yaratacağı ve okuldan çalışma yaşamına geçiş sürecini uzatacağı için, kariyer geleceklerinden pek umutlu değil.

Bir kısmı şimdiden doğrudan etkilenmiş durumda; her altı gencin biri, küresel salgının başlamasından bu yana işini kaybetti. Çalışan gençlerin bir çoğu, destek, hizmet ve satışla ilintili işler gibi büyük ölçüde etkilenen mesleklerde çalışıyor, küresel salgının sonuçlarına daha kırılgan hale geliyor. İşlerine devam edenlerin %42’sinin gelirleri azaldı.

Bu durum, gençlerin ruhsal sağlığını da etkiliyor. Araştırmaya göre, gençlerin %50’si muhtemelen kaygı veya depresyon yaşıyor, ilave %17’si de muhtemelen etkileniyor.

Gençlerin duyulmasını sağlamak

Aşırı koşullara rağmen gençler krizle mücadele için seferber olmak ve seslerini duyurmak için enerjilerini kullanıyor. Yine araştırmaya göre, her dört gençten biri küresel salgında gönüllü çalışmalara katıldı.

COVID-19 kriziyle mücadelede daha kapsayıcı önlemler uygulamak için gençlerin duyulmasını sağlamak kritik önem taşıyor. Rapora göre, karar mekanizmalarında gençlere söz hakkı tanıyarak ihtiyaçlarını ve fikirlerini dile getirmelerine imkan verilmesi, politikalar ve programların etkinliğini artırır, önlemlerin uygulanmasına gençlerin katılmasını sağlar.

Rapor ayrıca, genç neslin tümünün istihdam umutlarının krizden kalıcı yara almasını önlemek üzere büyük çaplı, hedefli ve acil politika önlemleri uygulanması için çağrı yapıyor.

Bu bağlamda, diğer önlemlerin yanı sıra, işlerini kaybeden veya çalışma süreleri azaltılanların işgücü piyasasına yeniden entegre edilmesi, gençlerin işsizlik sigortası yardımlarına erişmelerinin sağlanması, psikolojik destekten spor faaliyetlerine uzanan yelpazede ruhsal sağlıklarını destekleyecek önlemler gerekiyor.

'Gençlik ve COVID-19: İşler, eğitim, haklar ve ruhsal sağlık üzerinde etkileri' başlıklı rapor ILO, AIESEC, Afrika için Avrupa Birliği Acil Güven Fonu, Avrupa Gençlik Forumu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve UNMGCY (Birleşmiş Milletler Çocuk ve Gençlik Grubu) tarafından yayınlandı.