İş Müfettişleri “İş Teftiş Yoluyla Yasanın Uygulanması ve Uyum” alanında eğitici olma eğitimi aldı

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı çalışanlarına “İş Teftiş Yoluyla Yasanın Uygulanması ve Uyum” alanında eğitici eğitimi verildi.

Haberler | 19 Şubat 2020 Çarşamba
İZMİR – Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (UİGM) işbirliğinde yürütülen “Hayata Fırsat Projesi” kapsamında AÇSHB Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı çalışanlarına yönelik “İş TeftişYoluyla Yasanın Uygulanması ve Uyum” Eğiticilerin Eğitimi Programı düzenlendi.

İzmir’de verilen 5 günlük eğitime Ankara, Adana, Bursa, İstanbul ve İzmir’den 40 İş Müfettişi ile Yargıtay ve Türkiye Adalet Akademisi’nden 2 hakim katıldı.

Eğitim ILO’nun İtalya Torino’da bulunan Uluslararası Eğitim Merkezi ITC’den gelen uzmanlar tarafından verildi. Kıdemli Program Uzmanı Fernando Fonseca, Uluslararası Danışman Luiz Carlos Lumbreras Rocha ve Stratejik Uyum Uzmanı Valkyrie Hanson katılımcıları “İşyerinde Temel İlkeler ve Haklar”, “Stratejik Planlama”, “Standart Dışı Çalışma Biçimleri ve Çalışma Koşulları” ve “Psiko-Sosyal Riskler” alanlarında bilgilendirdi.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ILO’nun eğitim modülünden yararlanması bizim için büyük kıvanç kaynağıdır."

Numan Özcan, ILO Türkiye Direktörü
ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan programın açılışında yaptığı konuşmada, projenin Yönetişim ve Kurumsal Kapasite Geliştirme  bileşeni kapsamında, iş müfettişlerinin var olan kurumsal kapasitelerinin, ulusal ve uluslararası mevzuat, iş teftiş ve yargı süreçleri konularında destekleyenek, kamu, işveren ve çalışanlara rehberlik edecek şekilde güçlendirilmesini hedeflediklerini belirtti.  2019 yılında Ankara, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa’da “Yabancılar Konusunda Teftiş Uygulamaları ile Yargı Süreçleri” konularında verilen eğitimlerde toplamda 280 müfettişe ulaşıldığını hatırlatan Özcan, beş iş müfettişinin de ITC ILO tarafından İtalya, Torino’da düzenlenen ve otuzdan fazla ülkeden yüzden fazla katılımcının katıldığı İş Teftiş Akademisine katılım sağladığını söyledi.

Özcan “Geçen hafta tamamlanan Eğiticilerin Eğitimi Programı ile de faaliyetlerimizin sürdürülebilirliği için önemli bir adım atmış oluyoruz. Programda, “İşyerinde Temel İlkeler ve Haklar”, “Stratejik Planlama”, “Standart Dışı Çalışma Biçimleri ve Çalışma Koşulları” ve “Psiko-Sosyal Riskler” gibi önemli konular yer alıyor. Bu eğitim modülünden Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı hizmet içi eğitim programlarında yararlanılması bizim için büyük kıvanç kaynağı olacaktır.” dedi. 

ILO Türkiye Direktörü, çalışma yaşamı altındaki konularda ulusal ve uluslararası mevzuatın uygulanmasını izleyen, mevzuat çalışmaları yapan, teftiş ve denetimler sonucunda, mevzuatın aksayan yönlerini belirleyen kişiler olarak, iş müfettişleri ile verimli işbirliğinin önümüzdeki günlerde de diğer faaliyetlerle ve projelerle devam edeceğini söyledi.
 
Eğitim, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin İş Yaratma ve Girişimcilik Fırsatları” (Hayata Fırsat) Projesi kapsamında düzenlendi.