ILO ve İŞKUR Kadın İstihdamı İçin Güç Birliğine Devam Ediyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 2019-2022 döneminde yürütülecek olan “Kadınların Daha Çok ve Daha İyi İş Fırsatlarına Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi” çerçevesinde çalışma yaşamına katılmak isteyen kadınların desteklenmesi amaçlanıyor

Haberler | 23 Eylül 2019 Pazartesi
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) finansal desteği ile kadın istihdamını desteklemek amacıyla yürütülen “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler-İkinci Faz Programı” kapsamında ILO ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında yürütülecek yeni projeye ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

ILO Türkiye Ofisi’nin “Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Portföyü” kapsamında önceki fazın devamı niteliğinde yürütülecek olan ve 2019-2022 dönemini kapsayan “Kadınların Daha Çok ve Daha İyi İş Fırsatlarına Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi” çalışma yaşamına katılmak isteyen kadınların desteklenmesini ve insana yakışır iş koşullarında çalışan kadınların sayısını artırmayı amaçlıyor.

ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan ve İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya tarafından imzalanan ve İŞKUR’un tüm ilgili birimlerinin katkıları ve katılımıyla nihai halini alan işbirliği anlaşması çerçevesinde, bir önceki fazda hazırlanmış olan Türkiye’nin ilk Kadın İstihdamı Eylem Planı ile Yerel Eylem Planlarının hayata geçirilmesi ve izlenmesi amaçlanıyor.

Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Konya illerinde uygulanacak Proje kapsamında ayrıca İŞKUR’un teknik kapasitesinin geliştirilmesi, kadın istihdamı destekleyen istihdam hizmetlerinin artırılması ve iş arayan kadınların desteklenmesi amacıyla Aktif İşgücü Piyasası Politikalarının etkin şekilde uygulanması hedefleniyor.