ILO, Katılımcı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Denetimi Eğitimi Yoluyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Anaakımlaştırılmasına Katkıda Bulunuyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile işçi ve işveren konfederasyonlarında toplumsal cinsiyet eşitliği uygulamalarına ilişkin mevcut durumu anlamak ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin anaakımlaştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi tarafından akademisyenler ve bağımsız uzmanlar için 22-25 Nisan 2019 tarihleri arasında Ankara’da ILO Katılımcı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Denetimi (KTCD) Eğitimi gerçekleştirildi.

Haberler | 26 Nisan 2019 Cuma
Eğitim ile herhangi bir kurumda KTCD yapabilecek kapasite oluşumu sağlandı

‘Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler’ programı kapsamında verilen ve ILO’nun geliştirdiği metodolojiye dayanan eğitimler ile sadece proje kapsamında hedeflenen kurumlarda değil istenen noktada herhangi bir kurumda, politika ve faaliyetlerin toplumsal cinsiyet perspektifinden analiz edilmesini, mevcut durumun tespit edilmesini ve bu çerçevede toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımların planlanmasını mümkün kılacak bir kapasite oluşumu sağlandı ve bu yönde bir ekip oluşturuldu.

“Bu eğitimler sayesinde, biz Türkiye’nin herhangi bir yerinde ve herhangi bir kurumda ILO’nun Katılımcı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Denetimini uygulayabileceğiz,” şeklinde konuşan eğitimi alan akademisyen Prof. Saniye Dedeoğlu bu yolla kurumlarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin anaakımlaştırılmasına önemli bir katkı sağlandığına dikkati çekti.

Verilen eğitimler çerçevesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yanısıra işçi ve işveren konfederasyonları ile seçili sektörlerdeki (metal, gıda, genel işler, büro ticaret ve tekstil) üye sendikalarında kurumların kapasitelerinin toplumsal cinsiyet duyarlılığı bağlamında artırılması için çalışmalar yapılacak.

Eğitimi Alanlara Sertifikaları Verildi


ILO Uluslararası Eğitim Merkezi (ITC) Kıdemli Program Yöneticisi Johanne Lortie’nin verdiği eğitimde; ILO Katılımcı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Denetiminin, Çalışma Genel Müdürlüğü İstihdam Politikaları Dairesi ve konfederasyonlar, sendikalar bağlamında ne şekilde uygulanabileceğine dair planlanma ile bu kurumlarda yapılması planlanan konuyla ilgili dokümanların incelenmesi ile masa başı inceleme, mülakatlar, çalıştaylar ve verilerin değerlendirilmesi gibi süreçlere dair başlıklar ele alındı.

Dört günlük eğitimin sonunda projenin finansmanını sağlayan İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) ve İsveç Büyükelçiliği Ulusal Program Yöneticisi Selin Yaşamış katılımcılara sertifikalarını verdi.
ILO Katılımcı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Denetimi (KTCD) Nedir:

ILO KTCD toplumsal cinsiyete duyarlı bir kurum kültürünün geliştirilmesi yolunda önemli bir araç ve katılımcı bir öğrenme sürecidir. Kuruluşun hizmetlerinin ya da faaliyetlerinin denetlenmesi anlamına gelmez.

Toplumsal cinsiyet yaklaşımının kurumun tüm politika, hizmet ve işleyişine dâhil edilmesini amaçlayan ILO KTCD kurum tarafından gerçekleştirilen tüm çalışmaların toplumsal cinsiyet perspektifinden analiz edilmesini ve mevcut durumun tespit edilmesini sağlar.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin, kurum kültürünün bir parçası olması için, kurum bünyesinde durum tespiti yapılmasını, iyi uygulamaların belirlenmesini ve ileriye dönük adımların bu uygulamanın yapılacağı kurum çalışanlarıyla birlikte planlanmasını sağlar. Bu süreçte, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin kurumsal politika, program ve faaliyetlerde nasıl ana akım haline getirileceği aşama aşama belirlenir.