Haberler

ILO Türkiye Ofisi çalışma yaşamında kadın-erkek eşitliği için “KOBİ’lerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Modeli”ni Türkiye’de başlatıyor

ILO tarafından geliştirilen yeni bir model olan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde (KOBİ) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı”nın küresel düzeyde tam anlamıyla uygulanacağı ilk ülke Türkiye olacaktır

Haberler | 26 Ekim 2018 Cuma
Çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi amacıyla Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından geliştirilen ve küresel düzeyde tam anlamda uygulanacağı ilk ülkenin Türkiye olduğu “KOBİ’lerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı”nın (MIGSCORE) tanıtım toplantısı 22 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

ILO Türkiye Ofisi tarafından, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA)’nın mali desteğiyle geliştirilen MIGSCORE küçük ve orta boyutta işletmelerde verimliliğin dolayısıyla rekabet gücünün ve aynı zamanda çalışma şartlarının iyileştirilmesini ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik kurumsal değişimi güçlendirmeyi hedeflemektedir.

MIGSCORE’nin Türkiye uygulaması özel sektör talebinin sonucu

Yine ILO tarafından yaklaşık on yıldır yürütülen “Rekabetçi ve Sorumlu İşletmelere Destek” (SCORE) programının üzerine inşa edilmiş olan bu program, özel sektörün yoğun ilgisi ve özel sektörden gelen yoğun talep nedeniyle tam anlamıyla ilk defa Türkiye’de uygulanacaktır.

Tanıtım toplantısında konuşan ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan “ILO olarak çalışma hayatında ayrımcılığın önlenmesi ve kadın ve erkeklerin tüm hak ve fırsatlara eşit olarak erişimlerinin sağlanması konusuna öncelik veriyoruz. Çünkü bir ülkenin ekonomik ve insani gelişimi ancak kadının hayatın her alanında güçlü, görünür ve eşit olmasıyla başarılabilir,” dedi.

ILO Türkiye Ofisi tarafından yürütülen “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler’ projesi kapsamında birçok işletmede, çoğunluğu erkek olmak üzere, yaklaşık 2000 çalışan kadın ve erkeğe “Eşitliği Destekliyorum!” seminerlerinin verildiğini ifade eden Özcan “Gördük ki özel sektör, çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemeye dair çalışmalara katılmak için çok istekli.”

“Bu nedenle, seminerlerden sonra hem çalışanlardan işverenlere hem de her iki taraftan bize iletilen taleplerle, işletmelerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için daha kapsamlı bir modeli (MIGSCORE) geliştirmeye karar verdik,” şeklinde konuştu.

İş yaşamında ve ticarette kadının sayısını arttırmak çok güçlü bir ekonomik politika olduğunu ifade eden İsveç İstanbul Başkonsolosu Therese Hyden ise “İstatistikler gösteriyor ki toplumsal cinsiyet eşitliği tüm ülkelerde, kendi gelişmişlik düzeylerinden bağımsız olarak, kalkınmaya önemli katkıda bulunmaktadır,” dedi.

Hyden “Araştırmalar gösteriyor ki kadının işgücüne katılımı daha gelişmiş ve kalkınmış bir topluma katkıda bulunur. Çünkü bu sayede kadın kendi geliriyle sadece yerel ekonomiye değil çocuklarının sağlığına ve eğitimine daha fazla yatırım yapar. Bu nedenle çalışmak sadece hak değil aynı zamanda kadının ekonomik güçlenmesine bir yatırımdır,” dedi.

Tanıtım Toplantısında ayrıca ILO MIGSCORE Program Koordinatörü Bertha Trevisi program hakkında bilgi verdi.

Programın amacı cinsiyet eşitliğini kurum kültürübe yansıtmak

MIGSCORE programı kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının kurum kültürüne ve işleyişine yansımasını desteklemek üzere, eğitimler düzenleniyor ve işletmelere birebir danışmanlık hizmetleri sağlanıyor. Ayrıca, iş- yaşam dengesi; eşit söz hakkı; eşit değerde işe eşit ücret; kapsayıcı istihdam; çalışma ortamı ve iyi muamele olmak üzere çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili en temel beş konuya odaklanılıyor.

Üretkenlik, çalışma koşulları ve kadın-erkek fırsat eşitliğinin birbiriyle ilişkisine vurgu yapan programın pilot uygulaması öncelikle INDITEX tedarik zincirinden seçilen işletmelerde yapılacak.

KOBİ'lerde uygulanacak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı’ndan: herkes için eşit muameleye ve işbirliğine dayanan bir işyeri oluşturarak çalışma ortamının geliştirilmesine, işletmede verimlilik artışına, sorumlu işletme uygulamaları yoluyla rekabet avantajına ve gelişmelerin izlenmesi için veri toplanmasına katkıda bulunması beklenmektedir.

Türkiye’de pilot uygulamanın startı tanıtım toplntısıyla verilmiş olup, 22-26 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul’da verilen Eğitici Eğitimi ile devam etmiştir.