ILO Ankara Ofisi Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Ediyor

Mevsimlik fındık tarımında çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi için ulusal ve yerel paydaşlar bir araya geldi

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortaklığında yürütülen “Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi”* kapsamında Ordu, Düzce, Sakarya ve Şanlıurfa’da il planlama toplantıları ve çocuk işçiliği izleme mekanizmasına yönelik eğitimler gerçekleştirildi.

Haberler | 30 Mayıs 2018 Çarşamba

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortaklığında yürütülen “Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi”* kapsamında Ordu, Düzce, Sakarya ve Şanlıurfa’da il planlama toplantıları ve çocuk işçiliği izleme mekanizmasına yönelik eğitimler gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) temsilcileri ve yerel paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda, “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı (2017-2023)” ile “Mevsimlik Tarım İşçileri” konulu Başbakanlık Genelgesi ve “Mevsimlik Tarım İşçileri ile Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarının Eğitime Erişimi” konulu Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi çerçevesinde il düzeyinde gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin görüş ve öneriler ele alındı.

Mevsimlik tarımda çocuk işçiliği izleme mekanizmasına yönelik eğitimlerde ise İl ve İlçe Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerin Çocuklarını Takip Ekiplerine çocuk işçiliği ve eğitim ilişkisi, 2016/5 sayılı “Mevsimlik Tarım İşçileri ile Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarının Eğitime Erişimi” konulu Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesinin uygulanması ve bu çerçevede çocuk işçiliği izleme mekanizması faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

*Proje, 2012 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortaklığında mevsimlik fındık tarımında en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik olarak başlatıldı. Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Ordu ilinde başlatılan proje, başarıyla tamamlanan ilk dönemin ardından 2015 yılı itibarıyla Batı Karadeniz Bölgesinde Düzce ve Sakarya ve mevsimlik tarım işçisi göçü veren Şanlıurfa illerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Projenin genel hedefi, hükümetin Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023)’nde yer alan çerçeve doğrultusunda mevsimlik tarım işlerinde çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmaktır. Çocukların en kötü biçimlerdeki işlerden çekilmesi ve risk altındaki çocukların çalışma yaşamına girmesinin önlenmesi için yerel kapasitenin güçlendirilmesine katkı sağlanması ve konuya ilişkin duyarlılık geliştirilmesi amaçlanmaktadır.