Çalışma Yaşamı İstatistikleri

ILO ve SESRIC işbirliğini geliştirmek üzere Paris’te bir Mutabakat Zaptı imzaladı

Haberler | 11 Ekim 2016 Salı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (SESRIC), iki kuruluş arasında çalışma yaşamına ilişkin istatistiklerde işbirliğini geliştirmek amacıyla 29 Eylül 2016 tarihinde Paris’te bir Mutabakat Zaptı (MZ) imzaladı.

İşbirliğinin odaklanacağı alanlar; istihdam ve işsizlik konularına ağırlık tanınarak işgücü istatistikleri alanında beceri geliştirme programları; ortalama kazanç ve çalışma saatleri; iş-meslek kazaları ve hastalıkları; ekonomik olarak faal nüfus; tüketici fiyatları endeksleri; hanehalkı harcamaları ve işçi-işveren anlaşmazlıkları konularıdır.

MZ, çalıştaylar düzenlenmesi, bilgi alışverişi ve İslam İşbirliği Örgütü (OIC) üyesi ülkelerden işgücü verileri toplanmasının kolaylaştırılması dâhil çeşitli etkinlikler öngörmektedir.

MZ, ILO İstatistik Bölümü Direktörü Rafael Diez de Medina ve SESRIC Genel Müdürü, Büyükelçi Musa Kulaklıkaya tarafından imzalanmıştır.

SESRIC, OIC’nin bir yan kuruluşudur. Görevi, üye ülkeler tarafından kullanılmak üzere bu ülkelere ilişkin sosyoekonomik verileri toplamak, geliştirmek ve yaymak, aralarındaki işbirliğini başlatmaya ve geliştirmeye yönelik önerilerin oluşturulması için üye devletlerdeki ekonomik ve sosyal gelişmeleri inceleyip değerlendirmektir.