Anket

İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Rol ve Sorumluluklarının Algılanması ve Uygulanmasına İlişkin ILO Araştırması

Haberler | 07 Eylül 2016 Çarşamba
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ile işbirliği içerisinde Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından organize edilen ve yürütülen “İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Rol ve Sorumluluklarının Algılanması ve Uygulanmasına İlişkin Araştırma” ile İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin ulusal düzeyde nasıl uygulandığının ortaya konması amaçlamaktadır. Çalışma sonucu elde edilecek veriler ve istatistiksel analiz sonuçları ulusal sistemin nasıl geliştirilebileceği ile ilgili çalışmalara yön verecektir.

Anket kapsamında kişisel bilgileriniz ve verdiğiniz cevaplar gizli tutulacak olup, hiçbir kurum, kuruluş, işveren veya denetim elemanı (müfettiş vb.) ile paylaşılmayacaktır.

İSGKATİP https://isgkatip.csgb.gov.tr üzerinden giriş yaparak ana sayfadaki “Duyurular” bölümünden söz konusu ankete ulaşabilirsiniz.