Kooperatifler

Suriyelilerin ve Yerel Halkın Kooperatifler Yoluyla Desteklenmesi için Ankara, Şanlıurfa ve Harran’da Toplantılar ve Saha Ziyaretleri Gerçekleştirildi.

Haberler | 15 Ağustos 2016 Pazartesi
26 Temmuz 2016 tarihinde, ILO Türkiye Ofisi’nde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, Kalkınma Atölyesi, Kadın Emeğini Destekleme Vakfı temsilcileri ve ILO Cenevre Kooperatif Birimi Başkanı Simel Eşim ve Türkiye Ofisi temsilcilerinin katılımıyla Suriyeli mültecilerin ve yerel halkın desteklenmesinde kooperatiflerin rolünü tartışmak ve işbirlikleri geliştirmek üzere bir toplantı düzenlendi. Toplantı, Simel Eşim’in ILO ülke ofislerinin kooperatifleri desteklemek üzerine yürüttüğü çalışmaları ve mülteci krizinde kooperatiflerin rolünü vurguladığı sunumuyla başladı.

Simel Eşim sunumunda, özellikle İtalya, Almanya, Finlandiya ve Kanada gibi ülkelerde uygulanmakta olan sığınmacılara destek programlarında kooperatiflerin devlet kurumları, yerel yönetimler ve uluslarararası kurumlarla beraber etkin rol oynadığına dikkat çekti. Sunumun ardından Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ve toplantıya katılan kooperatif temsilcileri Suriyeli mültecilerin kooperatifler yoluyla geçim kaynaklarının desteklenmesi üzerine görüş ve önerilerini paylaşarak, halihazırdaki çalışmalarını ve kooperatiflerin önündeki yasal sorunları tartıştılar.


Ankara’daki hazırlık toplantısını 27-28 Temmuz tarihlerinde Şanlıurfa’da ve Harran’da gerçekleştirilen saha ziyaretleri takip etti. Bu çerçevede, ILO Cenevre Kooperatif Birim Başkanı Simel Eşim ve ILO Türkiye Ofisi temsilcileri Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde halihazırda faaliyet gösteren ve kurulma aşamasında olan kooperatiflerin desteklenmesi yoluyla yerel halkın ve Suriyelilerin geçim kaynaklarının artırılması için incelemelerde bulunmak ve işbirlikleri geliştirmek üzere saha ziyaretleri gerçekleştirdi.

27 Temmuz günü GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ev sahipliğinde Mardin Medrese Gül, Mardin Medresebaşı, Mardin İstasyon Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) ve Kilis Kalkınma Kooperatifi temsilcileriyle görüşen heyet, varolan kooperatifler üzerinden yerel halkın ve Suriyelilerin desteklenmesi için önerilerini paylaşarak, kurulabilecek işbirlikleri ve izlenebilecek yollar üzerine görüşmelerde bulundular.

Şanlıurfa GAP İdaresi’nde Mardin ÇATOM temsilcileri ve Kilis Kalkınma Kooperatifi temsilcileriyle toplantı gerçekleştirildi

Heyet, 28 Temmuz günü Harran Kaymakamı Temel Ayca’yı da makamında ziyaret ederek, Harran Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi’nde ve ahşap oymacılığı atölyesinde yürütülen faaliyetler çerçevesinde geliştirilebilecek işbirliklerini görüştüler.

ILO Cenevre Kooperatif Birim Başkanı Simel Eşim ve Türkiye Ofisi temsilcileri Harran Kaymakamı Sayın Temel Ayca’yı makamında ziyaret ettiler

Görüşmenin ardından Aile Destek Merkezi’nde yürütülen keçe, seramik ve halı atölyeleriyle ILO ve Harran kaymakamlığı işbirliğinde yürütülen ahşap oymacılığı atölyelerinde incelemelerde bulunan ve kurslara katılan Suriyeli ve Harranlı kadınlarla görüşen heyet, Harran’da bulunan Geçici Barınma Merkezi’ni de ziyaret ederek Harran’dan ayrıldı.

Gerek Ankara'daki görüşmelerde, gerekse Şanlıurfa ve Harran’daki saha ziyaretlerinde pazarlama ve tanıtım konularına ilişkin zorluklar öncelikli olarak gündeme geldi. Gerçekleştirilen ziyaretler ve görüşmeler sonucunda, ilk etapta halihazırda devam eden kadın yoğunluklu kooperatiflere tanıtım, pazarlama ve markalaşma alanlarında destek verilmesi, böylece hem Suriyeli hem de Türkiyeli kadınların geçim kaynaklarının arttırılmasının sağlanması konularında görüş birliğine varıldı.

ILO Cenevre Kooperatif Birim Başkanı Simel Eşim Harran Ahşap Oymacılığı atölyesindeki kursiyerlerle konuşurken

ILO Cenevre Kooperatif Birim Başkanı Simel Eşim Harran’da Aile Destek Merkezi’nde keçe atölyesinde eğitim gören Suriyeli ve Harranlı kadınlarla konuşurken.

Harran’da yürütülen Ahşap oymacılığı kursundan

Harran Aile Destek Merkezi’ndeki seramik kursundan abajurlar

Mardin Meydanbaşı ÇATOM’da kadınlar tarafından yapılan keseler

Harran Aile Destek Merkezi’ndeki keçe kursundan