Dünya İnsani Zirvesi 2016

Etkinlik, Suriye mülteci krizinde insana yakışır işi ön plana çıkarıyor

İstanbul’da gerçekleştirilen üst düzey ILO yan etkinliği Suriye mülteci krizine yaklaşımda insana yakışır işin rolünü vurguluyor

Basın açıklaması | Istanbul, Turkey | 25 Mayıs 2016 Çarşamba

İSTANBUL, (ILO Haberler) – İstanbul’da düzenlenen üst düzey bir panelde, Suriye mülteci krizine verilecek yanıtın, insani çözümlerle kalkınmaya yönelik çözümler arasında yaşamsal bir köprü olarak insana yakışır işin önemini vurgulaması gerektiği belirtildi.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 23-24 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi sırasında düzenlediği ve moderatörlüğünü ILO Genel Direktörü Guy Ryder’in yaptığı yan etkinlik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’nun açış konuşmasıyla başladı.

Bakan Soylu Türkiye’nin, eğitim ve sağlık hizmetleriyle birlikte mesleki eğitim ve beceri gelişimi dâhil olmak üzere mültecilerin temel ihtiyaçlarına yanıt verdiğini belirtti. Bakan, mültecilere insana yakışır işlerde çalışma olanakları tanıyan Geçici Koruma ve Çalışma İzni Yönetmeliği’nin çıkartıldığını hatırlattı.

Soylu, “uluslararası topluluğun daha fazla desteğine ve taahhüdüne ihtiyaç duyulmaktadır,” şeklinde konuştu.

Ryder konuşmasında şunlara değindi: “Suriye mülteci krizinin etkilerinin ele alınması uluslararası topluluğun ortak bir sorumluluğu olarak görülmelidir ve burada sorumluluğun salt coğrafi konumları nedeniyle bir ya da az sayıda ülkenin üzerinde kalması doğru değildir. Ayrıca, insani yardımlarla kalkınmacı çözümler arasında bir köprü olmalıdır ve insana yakışır işin bu ikisi arasında önemli bir köprü kurduğu da açıktır.”

İşçi ve işveren kesimi temsilcileri dâhil olmak üzere panelistler ayrıca uluslararası topluluğun daha ileri düzeyde desteği ve taahhütleri; insana yakışır iş fırsatları yaratılması; gerek mülteciler gerekse ev sahibi topluluklar açısından sömürünün, eşitsiz muamelenin, düşük ücretlerin, iş güvencesizliğinin ve işçi hakları ihlallerinin önlenmesi için kamu kesimi-özel kesim ortaklığının geliştirilmesi ve iş yasalarında reforma gidilmesi gibi alanlardaki gerekliliklere işaret ettiler.

Kilis Valisi Süleyman Tapsız krizle ilgili sorunların ele alınmasına yönelik yerel çalışmalara destek veren ILO tarafından gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade etti. Vali Tapsız, kendi bölgesinde mülteci nüfus sayısının yerli nüfus sayısını aştığını belirtti.

Suriyeli mültecilerin yoğun olarak bulunduğu bir bölge olarak GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nden Adalet Budak Akbaş mülteciler için iş yaratmanın ve bu kesimin işgücü piyasalarına erişimini desteklemenin beraberinde getirdiği kimi zorluk ve güçlüklere dikkat çekti.

ILO, mülteciler ve ev sahibi topluluklar için yerleşim merkezindeki ve çevresindeki çalışmaları insana yakışır iş fırsatlarını yaygınlaştırarak desteklemektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar arasında işgücü piyasası ve değer zinciri analizleri, işverenlerin ve yerli işçilerin tutumlarına ilişkin araştırmalar, beceri değerlendirme ve geliştirme, istihdam hizmetlerinin geliştirilmesi ve yerel ölçekte ekonomik kalkınma yer almaktadır.

Panelin katılımcıları arasında Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay; Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkan Yardımcısı Erol Kiresepi; Kilis Valisi Süleyman Tapsız ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Sosyal İşler Koordinatörü Adalet Budak Akbaş yer almıştır.