Cinsiyet Eşitliği

Sosyal bakım hizmetlerine yapılan kamu yatırımları kadın istihdamına katkıda bulunuyor

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) desteğiyle hazırlanan “Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımının İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği” başlıklı araştırma raporunun bulguları 29 Nisan 2016 Cuma günü ILO Ankara Ofisi’nde yapılan bir toplantı ile açıklandı.

Haberler | 03 Mayıs 2016 Salı

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) desteğiyle hazırlanan “Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımının İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği” başlıklı araştırma raporunun bulguları 29 Nisan 2016 Cuma günü ILO Ankara Ofisi’nde yapılan bir toplantı ile açıklandı.

Türkiye’de kadınların işgücüne katılımının düşük olmasından hareketle yapılan araştırma, sosyal bakım hizmetlerine yapılacak kamu yatırımlarının başta kadınlar olmak üzere herkes için daha fazla iş imkanı yarattığını ve cinsiyet eşitliğine katkıda bulunduğunu ortaya koyuyor.

Toplantıda konuşan ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan Türkiye’de aile içerisinde kadınların çocuk, hasta ve yaşlı bakımı bakımına harcadıkları emek ve zamanın erkeklere kıyasla daha fazla olduğunu ifade ederek “Dolayısıyla bu yükü azaltacak kaliteli ve erişebilir sosyal bakım hizmetleri için kamu yatırımlarının ve politikalarının oluşturulmasının önemi ve zaruriyeti bir kere daha ortaya çıkmaktadır,” şeklinde konuşmuştur.

“Zira bu çalışmanın en önemli bulgularından biri, kaliteli ve erişilebilir sosyal hizmetlerin eksikliğinin Türkiye’de kadın işgücü arzına ciddi kısıtlar getirdiği ve bu durumun kadınların işgücü piyasasına bağlılığını zayıflatan başlıca etmenler arasında olduğuna dair bir saptamadır.”

Araştırmayı gerçekleştiren İstanbul Teknik Üniversite’sinden Prof.Dr.İpek İlkkaracan’ın toplantıda bulgularını paylaştığı çalışmaya göre çocuk bakım merkezleri ve okul öncesi eğitim kurumlarına yapılacak ek 20,7 milyar TL’lik bir kaynak tahsisinin kısa vadedeki ekonomik katkısının yanı sıra beraberinde yeni istihdam fırsatları getireceğini ve işsizliği azaltırken işgücüne katılımı arttıracağını değerlendirmektedir.

Çalışmaya göre, bu yatırım, çoğu evlendikten sonra işini bırakmak zorunda kalan kadınlar olmak üzere, yaklaşık 400,000 ev kadını için istihdam fırsatı yaratıyor.


Türkiye’de kadının işgücüne katılımının diğer ülkelere göre düşük kaldığına dikkat çeken Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) İktisadi Politika Danışmanı Prof.Dr.Nilüfer Çağatay ise "Tüm dünyada kadın ve erkeğin işgücüne katılımına bakıldığında karşılıklı ve karşılıksız yapılan işlerin tümünün % 53'ünü kadının yaptığı görülüyor. Türkiye’de ise bu oran %55," dedi.”

Yapılan tahminlere göre, erken çocukluk bakımı ve okul öncesi eğitime yapılacak bu büyüklükteki bir yatırım, inşaat sektörüne yapılacak eşit oranda bir harcamadan 2,5 kat daha fazla istihdam sağlayabilir. Çalışmaya göre erken çocukluk bakımı ve okul öncesi eğitime yapılacak harcamalar 719.000 yeni iş fırsatı yaratırken inşaat sektörüne yapılacak harcamaların yaratacağı yeni iş sayısı ise 290.000.


Toplantıda konuşan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Matilda Dimovski ise araştırmanın kadınların işgücüne katılımının düşük olmasının nedeninin sosyo ekonomik olduğunu gösterdiğini belirtti.

“Raporun üç önemli tespiti var. Birincisi, etkili sosyal bakım hizmetlerinin olmaması kadının işgücüne katılımını düşük kılıyor. İkincisi, sosyal bakım hizmetlerine daha etkili kamu yatırımlarının yapılması halinde insana yakışır işler yaratılabilir. Son olarak, kadının işgücüne katılımı için sosyal bakım hizmetleri için kamu yatırımlarının arttırılması çok önemli.”

İstanbul Teknik Üniversitesi ve Levy Ekonomi Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen araştırma çalışması; ILO Türkiye Ofisi’nin “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler” projesi kapsamında verdiği destek ve UNDP ve UN Women işbirliğiyle hazırlandı.

Politika Özetine buradan ulaşabilirsiniz:

Rapor için lütfen bağlantıyı ziyaret ediniz