G20 Liderler Zirvesi

ILO Genel Direktörü G20’nin eşitsizliklerle mücadele açılımını memnuniyetle karşıladı ve şimdi uygulamaya odaklanılması gerektiğini belirtti

G20 Liderleri kapsayıcılığı artırmak ve eşitsizlikleri azaltmak üzere “güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme” için kapsamlı bir gündem belirledi.

Basın açıklaması | 18 Kasım 2015 Çarşamba

ANTALYA (ILO Haberler) – ILO Genel Direktörü Guy Ryder, G20 ülkelerinin çoğunda görülen GSYH içindeki emek payının azalması ve bununla bağlantılı olarak artan eşitsizliklere karşı mücadelede G20 liderlerinin somut politika öncelikleri belirlemelerini memnuniyetle karşıladı.

Ryder, Antalya-Türkiye’de yapılan Liderler Zirvesi’nin kapanış oturumunun ardından şunları söyledi: “Bu yılki G20 çalışma dünyası açısından özellikle umut verici geçmiştir. G20 ilk kez eşitsizlik sorununu kabul etti. Daha da önemlisi, liderler, Çalışma ve İstihdam Bakanları tarafından tavsiye edildiği gibi işgücü piyasalarının daha kapsayıcı hale getirilmesine yönelik bir dizi politika önceliğini de onayladılar. Eşitsizliklerin azaltılmasını amaçlayan ekonomik, finansal, çalışma yaşamına ilişkin, eğitimsel ve toplumsal önlemleri içeren kapsamlı ve dengeli politika paketleri için çağrıda bulundular.”

Ryder, eşitsizliklerdeki artışın büyük bölümünün, değişmeyen ücretler, giderek artan iş güvencesizliği ve gönülsüz, geçici ve yarı zamanlı işlerin yaygınlaşmasıyla işgücü piyasasında ortaya çıktığına işaret etti. Artan oranlı vergi politikaları ve daha güçlendirilmiş sosyal koruma sistemleriyle birlikte bu sorunların üzerine gidilmesinin ekonomik büyümeye ve eşitsizliklerin azaltılmasına önemli katkılarda bulunabileceğini belirtti.

Ne var ki Ryder’e göre ülke düzeyinde sağlıklı bir sosyal diyalog, işyeri düzeyinde ise işverenlerle işçiler arasında diyalog kurulmadıkça tek başına hükümet politikaları gelir düzeylerini artırmakta ve çalışma koşullarını iyileştirmekte yetersiz kalacaktır. Ryder bu bağlamda istihdam, büyüme ve insana yakışır konularındaki B20 ve L20 ortak açıklamasının önemli ve yol açıcı bir adım olduğunu kaydetti.

ILO Genel Direktörü bundan böyle odaklanılması gereken noktanın bu taahhütlerin yaşama geçirilmesine yardımcı olacak politikaların uygulanması olduğunu belirtti. G20 Çalışma ve İstihdam Bakanlarının, asgari ücret ve toplu pazarlık gibi ücretlerin belirlenmesinde daha güçlü rol oynayacak mekanizmalar dâhil bu alanda önlemler alınması için yaptıkları çağrıya değinen Ryder, bu önlemlerin harcama eğilimi en yüksek hanelere gelir sağlayacağını, bunun sonucunda talepte de artış olacağını vurguladı. Söz konusu toplantıda Bakanlar ayrıca iş kalitesinin artırılması, işgücü piyasalarında güvencesizliğin azaltılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve işyerlerinde sağlığın ve güvenliğin sağlanması gibi konuları da ele almışlardı.

G20 liderleri işsizliğin, eksik istihdamın ve kayıt dışı işlerin de birçok ülkede eşitsizliğin önemli kaynakları arasında yer aldığını kaydetti. Liderler, becerilerinin yetersizliği nedeniyle işgücü piyasasının kalıcı olarak dışında kalma riski altındaki gençlerin payını 2015 yılına kadar yüzde 15 azaltma ortak hedefi üzerinde mutabakata vardılar. Bu hedefin gerçekleşmesi bir dizi G20 ülkesinde titiz çabaları gerektirmektedir. G20, bu hedefin gerçekleştirilmesinde sağlanan ilerlemenin izlenmesi için ILO’ya ve OECD’ye G20’ye yardımcı olmaları çağrısında bulundu.

Düşük ve orta gelir düzeyindeki hanelerin gelirlerinin artırılması, talebin ve büyümenin canlandırılması için, işgücü piyasasına ilişkin bu politikaların uygun parasal ve mali önlemlerle bir arada yürütülmesi gerekmektedir. Ryder, altyapıya yapılacak yatırımların kısa dönemde iş yaratmanın, orta dönemde ise verimliliği artırmanın geçerliliği kanıtlanmış bir yol olduğunu sözlerine ekledi.

G20 liderleri ayrıca gençlerin işgücü piyasasına daha iyi entegre olmalarını destekleyeceklerini belirttiler. Bu bağlamda izlenecek yollar arasında girişimciliğin özendirilmesi ve genel olarak küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) desteklenmesine ağırlık tanınması da yer alıyor.

ILO Genel Direktör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Sorumlusu Sandra Polaski ise şu konuya işaret etti: “ILO, özellikle Türkiye’nin bu Başkanlık döneminde farklı G20 çalışma gruplarıyla yakın mesai içinde oldu ve bugün memnuniyetle görüyoruz ki reel ekonomiye ilişkin bilgilerimiz, işçilerin ve işverenlerin deneyimleriyle ortaya koyduğumuz perspektif, G20’nin çalışmalarına gerçek bir değer katacak şekilde giderek daha fazla tanınıp kabul görüyor.”

G20 liderleri, İstihdam Planlarının uygulanmasını izlemeye devam edeceklerini; bu arada katılımdaki toplumsal cinsiyet açığını azaltma, sürdürülebilir küresel arz zincirleri içinde daha güvenli ve sağlıklı işyerlerini yaygınlaştırma hedeflerini gözeteceklerini belirttiler. Liderler ayrıca uluslararası işgücü hareketliliği ve nüfusta yaşlanma gibi durumların işgücü piyasasındaki sonuçlarıyla ilgili olarak ortaya çıkan fırsatları ve sorunları ele alma taahhüdünde bulundular.

Polaski sözlerini şöyle tamamladı: “Şimdi, araştırmalarımız, bilgilerimiz ve politika tavsiyelerimizle G20’nin çalışmalarına bu kez Çin’in başkanlığı döneminde katkıda bulunmak için ileriye bakıyoruz.”