G20 Zirvesi

ILO Genel Direktörü eşitsizlik sorununun ele alınmasının ekonomik büyümeye ivme kazandırabileceğini belirtti

Yavaş ilerleyen büyüme eğiliminin tersine çevrilmesi, kapsayıcı büyüme ve herkes için insana yakışır iş dâhil 2030 sürdürülebilir kalkınma Gündeminin başarısı açısından kritik önemdedir.

Haberler | 17 Kasım 2015 Salı
G20 ANTALYA (ILO Haberler) – ILO Genel Direktörü Guy Ryder, Türkiye’nin başkanlığındaki bu yılki G20’nin eşitsizlik sorununu ele almaya başlayarak önemli bir açılım gerçekleştirdiğini belirtti. ILO başkanı, Pazar günü Türkiye’nin sahil kenti Antalya’da başlayan Liderler zirvesinde kapsayıcı büyümeyle ilgili bir çalışma oturumunda söz aldı.

Ryder, eşitsizliklerdeki artışın büyük bölümünün; değişmeyen ücretler, giderek artan iş güvencesizliği ve gönülsüz, geçici ve yarı zamanlı işlerin yaygınlaşmasıyla işgücü piyasasında ortaya çıktığına işaret etti. Ryder, ayrıca, artan oranlı vergi politikaları ve daha güçlendirilmiş sosyal koruma sistemleriyle birlikte bu sorunların üzerine gidilmesinin ekonomik büyümeye ve eşitsizliklerin azaltılmasına önemli katkılarda bulunabileceğini ifade etti.

ILO Genel Direktörü, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanlarının, geçtiğimiz Eylül ayında bir araya geldiklerinde bu konuları ele almak üzere bir dizi politika önceliği benimsemiş olduklarını hatırlattı.

Öngörülen önlemler arasında asgari ücret gibi ücret belirleme mekanizmalarının ve toplu pazarlıkların güçlendirilmesi yer alıyor. Bu önlemlerle yeni gelirlerini harcama olasılığı en fazla hanelerin ek gelir sağlaması ve böylece talepte de artış olması öngörülüyor. İş kalitesinin artırılması, işgücü piyasasındaki belirsizliklerin azaltılması, elverişli çalışma koşulları sağlanması ve sağlıklı işyerleri, karma önlemlerin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Son olarak, politikaların, beceri yetersizlikleri nedeniyle sürekli geride kalma riski bulunan gençler başta olmak üzere güç durumdaki gruplar için daha iyi istihdam olanaklarını yaygınlaştırması gerekmektedir.

Düşük ve orta gelir düzeyindeki hanelerin gelirlerinin artırılması için, işgücü piyasasına ilişkin bu politikaların, uygun parasal ve mali önlemlerle bir arada yürütülmesi gerekmektedir. Ryder, alt yapıya yapılacak yatırımların kısa dönemde iş yaratmanın, orta dönemde ise verimliliği artırmanın geçerliliği kanıtlanmış bir yol olduğunu sözlerine ekledi.