Basın Bülteni

ILO Konferansı kooperatiflerin daha adil bir çalışma yaşamı açısından taşıdıkları büyük öneme dikkat çekti

Uluslararası Kooperatifler Araştırma Konferansı kooperatifler ve çalışma yaşamına ilişkin konularda çalışmalar yapan tüm dünyadan araştırmacıları 10-11 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya’da bir araya getirdi.

Basın açıklaması | 11 Kasım 2015 Çarşamba

Konferansın amacı, kooperatifler dünyasında yeni istihdam alanları yaratılmasında insana yakışır işin, çalışma yaşamındaki hakların, sosyal korumanın ve sosyal diyalogun önemini vurgulamaktı.

Toplantıda konuşan ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan: “ILO’da insana yakışır işten söz ettiğimizde çalışma yaşamındaki hakları, istihdam fırsatlarını (yalnızca daha fazla iş değil daha iyi ücretlerde ve daha iyi koşullarda iş), sosyal korumanın ve çalışma yaşamıyla ilgili konularda sosyal diyalogun güçlendirilmesini kastediyoruz,” dedi.

“ILO olarak, kooperatiflerin daha fazla, daha iyi ve ayrıca insana daha yakışır işlerin yaratılmasına nasıl katkıda bulunabileceğini araştırıp bu konuda birlikte ilerlemek için elimizden geleni yapmaya hazırız” diyen Özcan kooperatiflerin sosyal ekonominin güçlü bir ayağını oluşturduğuna işaret etti:

“Kooperatiflerin, özellikle kadınlar için insana yakışır işlerin yaratılmasında güçlü bir potansiyel taşıdığı düşünüldüğünde, çalışma dünyasında önemli bir oyunca olabileceğine inanıyoruz” şeklinde konuşan Özcan ayrıca kooperatif hareketine, Suriyeli mültecilere gelir imkânları yaratılması konusunda kooperatiflerden faydalanma imkanını değerlendirme çağrısında bulundu.

ILO’nun Ortaklıklar ve Saha Desteği Bölümü eski Direktörü Jürgen Schwettman yaptığı konuşmada kooperatiflerin değişen çalışma yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmeleri durumunda, büyüme sonrası koşullarda da ‘herkes için insana yakışır işlerin’ mümkün olduğu olgusunu kooperatiflerin gösterebilecek durumda olması gerektiğini belirtti.

“Kooperatiflerin gerçek gücü büyüklüklerinden ya da ekonomik olanaklarından kaynaklanmaz; kooperatiflerin gerçek gücü kendi ayrıksı doğalarından, özelliklerinden, ilkelerinden ve yönetişim yapısından kaynaklanır.”
ILO Kooperatifler Birimi Başkanı Simel Esim böyle bir konferans düzenlenmiş olmasının önemine işaret ederek şunları söyledi: “Bu konferans, çalışma yaşamına ilişkin konuların 2030 sürdürülebilir kalkınma gündeminde üst sıralarda yer aldığı ve kooperatiflerin de bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde bir araç olarak tanımlandığı bir döneme denk düşüyor.”

Uluslararası Kooperatif İttifakı (ICA) Konferans Araştırma Komitesi Başkanı Sonja Novkovic ise sonucu şöyle özetledi: “İşletmelerde teknolojik yeniliklerin ötesinde toplumsal ve örgütsel yeniliklere ihtiyaç duyulduğu bir dönemdeyiz. Kooperatif modelinin geleneksel firmalara göre bu konularda nasıl davrandığına ilişkin araştırmalardan yarar sağlanması büyük önem taşımaktadır.”

ILO, kooperatifleri tarihsel olarak, emek uygulamalarının geliştirilmesinde önemli bir öğe olarak görmüştür. Çünkü kooperatifler tüm üyelerine eşit haklara sahip kişiler olarak bakar, toplumsal cinsiyet eşitliğine özen gösterir, tüm çalışanları eğitir ve kooperatifin maddi kazancına ortak eder.

8-10 Kasım tarihlerinde Antalya Türkiye’de gerçekleşen ILO konferansından sonra iki yıllık Uluslararası Kooperatif İttifakı Konferansı (ICA) gerçekleşecektir. Bir haftaya yakın sürecek olan bu konferansta çalışma yaşamının geleceği, kooperatiflerin küresel sahnedeki yeri ve ilgili diğer konularda tartışmalar yapılacaktır.