Kısa Belgesel Yarışması

Kısa Belgesel Yarışması: İşyerinde, aile yaşamında ve her yerde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın emeğine dair başarı hikayeleri

"Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi” projesi, kadınlar için insana yakışır iş olanaklarının yaratılması, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çalışma standartları alanında farkındalık yaratmak için kısa film ve belgesel yarışması düzenlemektedir. Projenin temel hedefi Türkiye’de kadın istihdamının güçlendirilmesine destek olmaktır.

Haberler | 22 Ekim 2015 Perşembe

Amaç

Kadınlar için insana yakışır iş olanaklarının yaratılması, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çalışma standartları alanında farkındalık yaratmak için kısa film ve belgesel yarışması düzenlemektedir. Projenin temel hedefi Türkiye’de kadın istihdamının güçlendirilmesine destek olmaktır.

Yarışma Konusu

Yarışmanın konusu, “İşyerinde, aile yaşamında ve her yerde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın emeğine dair başarı hikayeleri” dir.

Aşağıdaki temalarla sınırlı olmamakla birlikte, belgesel filmler şu konuları işleyebilir:
 • İş hayatında kadınlar
 • Genç kadın çalışanlar
 • Ev eksenli çalışan göçmen kadınlar
 • Mevsimlik tarımda çalışan kadınlar
 • Ev içi sorumluluklar ve ev eksenli çalışan kadınlar
 • Çocuk ve yaşlı bakım hizmetleri
 • Çalışma hayatında kadınlar için insan hakları
 • İş-aile yaşamı uyumlaştırması
 • Yeni çalışma biçimleri ve kadın çalışanlar
 • İşyerinde ayrımcılık ve kadın çalışanlar
 • Kadın girişimciler

Kimler katılabilir?

Yarışma T.C. Vatandaşı ve/veya Türkiye’de resmi olarak ikamet eden 18 yaşından büyük amatör ve profesyonel herkese açıktır. Katılım ücretsizdir. Katılımcılar, bireysel ya da ekip olarak yarışmaya katılabilirler.

Süre ve Dil

Yarışmaya katılacak filmler en fazla 5 dakika olmalıdır

Filmlerin dili Türkçe olmalı ve İngilizce altyazılı hazırlanmalıdır.

Katılma Koşulları

 • Eserler yarışmaya . AVI MOV .MKV (HD / SD ) uzantılı dosya olarak gönderilebilir.
 • Yarışmaya katılacak eserler 2010 yılı ve sonrasında çekilmiş olmalıdır.
 • Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ve bu yarışmalardan ödül almış olmak katılmaya engel değildir.
 • Adaylar, yarışmaya birden fazla eser ile katılabilirler.

Başvurular

Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu, esitizberaberiz.org web sitesinden edinip imzaladıkları form ile beraber filmlerini son başvuru tarihi olan 11 Ocak 2016 Pazartesi günü saat 17:00’e kadar

ILO Türkiye Ofisi
Ferit Recai Ertuğrul Caddesi No. 4
06450 Oran, Ankara


adresine posta ile gönderebilir veya elden teslim edebilirler.

Bu tarihten sonra yapılan veya posta ya da kargoya verilen başvurular dikkate alınmaz.

Yarışmaya katılacak belgesellerin yer aldığı DVD kopyaların üzerlerine belgeselin adı, süresi, yapım tarihi yazılmalıdır.

Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu imza sahibinindir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek her türlü hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Başvuru Formu’nu imzalayanlar, Yarışma Şartnamesi’ni kabul etmiş sayılırlar.

Jüri

Sinemacılar, sinemayla ilgili akademisyenler, sinema yazarları, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri, Televizyoncular, film festivalleri düzenleyicileri, proje paydaşları arasından ILO ve İŞKUR tarafından seçilirler. Jüri maksimum 11 üyeden oluşur

JÜRİ ÖN LİSTESİ

Jüri toplamda 11 kişiden oluşacaktır. Aşağıda ILO ve İŞKUR tarafından önerilen isimler 4 temel kriter çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kriterlerle değerlendirmeye göre sıralama şöyledir. Değerlendirme kriterlerinin detayı ve tablosu EK1 excel belgesinde izlenebilir.
 • Demet AKBAĞ
 • Meltem CUMBUL
 • Mert FIRAT
 • Hülya KOÇYİĞİT
 • Prof. Dr. Haluk Gürgen
Belirlenen 5 Jüri üyesine ek olarak Aşağıdaki proje paydaşlarından ve ILO’dan birer temsilci jüriye katılacaktır.
 • HAK-İŞ’ten bir temsilci
 • DİSK’ten bir temsilci
 • TÜRK-İŞ’ten bir temsilci
 • İŞKUR’dan bir temsilci
 • TİSK’ten bir temsilci
 • ILO’dan bir temsilci

Sonuçların Açıklanması

Sonuçlar 2015 Aralık ayında yapılacak bir Ödül Töreni’yle resmi olarak açıklanır.

Ödüller

Belgesel Kategorisi:
 • Birincilik Ödülü: 7.500 (Yedibinbeşyüz) TL,
 • İkincilik Ödülü: 5.000 (Beşbin) TL
 • Üçüncülük Ödülü: 2.500 (İkibinbeşyüz) TL

Haklar

Katılımcılar eserlerinin dereceye girmesi halinde, eserlerinin proje çerçevesinde iletişim faaliyetlerinde kullanılmak üzere:
 • internet sayfalarında,
 • sosyal medyada,
 • video paylaşım sitelerinde ve benzer mecralarda
 • toplantılarda ve konferanslarda
yer ve sayı sınırlaması olmaksızın 2 yıl süreyle kullanma, çoğaltma, yeniden basma, dağıtma hakkı Uluslararası Çalışma Örgütü’ne ve Türkiye İş Kurumu’na devretmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yarışmaya katılanlar, eserlerinin özgün olduğunu; 3.kişilerin telif hakları veya diğer haklarını ihlal etmediğini; eserlerinde kullanmış oldukları her türlü eserle ilgili olarak, eser sahipleri ve bağlantılı hak sahiplerinden gerekli izni aldıklarını; ödül kazandıkları takdirde, bu hakları Uluslararası Çalışma Örgütü ve Türkiye İş Kurumu’na devretmeye yetkili olduklarını ve bu hakların Uluslararası Çalışma Örgütü ve Türkiye İş Kurumu tarafından kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek taleplerden Uluslararası Çalışma Örgütü ve Türkiye İş Kurumu’nu muaf tutmayı; eserlerinde yer alan veya hizmetlerinden yararlandıkları kişilerin talep edecekleri her türlü tazminat veya sair cezai müeyyidelerin muhatabının kendileri olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Genel Koşullar

 • Yarışmaya katılımdan kaynaklanan, kargo, gümrük, navlun ve sigorta bedelleri Yarışmacıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen eserler (DVD) iade edilmez.
 • Yarışmaya katılım için eser ile beraber ILO’ya teslim edilen her türlü görsel malzeme, yarışmanın tanıtımı için basılı medya ve internet dahil diğer tüm medyalarda ücretsiz olarak kullanılabilir.
 • Bu şartnamede belirlenmeyen diğer hususlarda ve katılımın belirli bir sayıya ulaşmaması halinde değerlendirme yapıp yapmama hususundaki karar yetkisi, münhasıran Uluslararası Çalışma Örgütü’ne ve Türkiye İş Kurumu’na aittir.
 • Yarışmaya katılanlar, bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma Başvuru Formu


“Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi” projesi,
ILO ve İŞKUR işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) kanalıyla İsveç finansmanı ile yürütülmektedir.
http://esitizberaberiz.org