BM Kuruluşları ve Ortakları Kaynak Açığının Suriyeli Mültecileri ve Ev Sahibi Ülkeleri Yaşamsal Bir Destekten Yoksun Bıraktığını Açıkladı

Kaynak yetersizliği, Suriye’deki çatışmalardan kaçan 3,9 milyon mültecinin ihtiyaçlarını karşılayacak insani ve kalkınma yardımı çabalarını engelliyor. Bugün açıklanan bir rapora göre, Suriye’ye komşu ülkelerde mültecilere ev sahipliği yapan 20 milyonu aşkın insan da aynı kaynak sıkıntısından olumsuz yönde etkileniyor.

Basın açıklaması | 25 Haziran 2015 Perşembe
Amman - Kaynak yetersizliği, Suriye’deki çatışmalardan kaçan 3,9 milyon mültecinin ihtiyaçlarını karşılayacak insani ve kalkınma yardımı çabalarını engelliyor. Bugün açıklanan bir rapora göre, Suriye’ye komşu ülkelerde mültecilere ev sahipliği yapan 20 milyonu aşkın insan da aynı kaynak sıkıntısından olumsuz yönde etkileniyor.

Suriye krizine karşı geliştirilen Bölgesel Mülteci ve DirençPlanı (3RP) uluslararası topluluğa 3RP çerçevesinde taahhüt edilen yardımlar konusunda daha hızlı hareket etmesi çağrısında bulundu.

Plan çerçevesinde BM kuruluşları ve STK’lar tarafından uygulanacak programlar için 4,53 milyar dolar gerekirken, Mayıs sonu itibarıyla sağlanan kaynak yalnızca 1,06 milyardır (gerekenin yüzde 23’ü). Bu durumda ortada yaklaşık 3,47 milyar dolarlık bir açık bulunmaktadır.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri António Guterres konuya ilişkin şunları söylemiştir: "Bu büyük kriz uluslararası topluluktan bugüne dek tanık olunanların çok daha ötesinde dayanışma ve sorumluluk paylaşımı gerektirmektedir. Buna karşılıkgerekli kaynakların sağlanması açısından o kadar tehlikeli bir düzeydeyiz ki önümüzdeki altı ay içinde milyonlarca insanın en temel yaşam ihtiyaçlarını bile karşılayamama riskiylekarşı karşıyayız.”

Daha şimdiden, kaynak yetersizliği nedeniyle 1,6 milyon mülteci bu yıl daha az gıda yardımı alabilmiştir; 750.000 çocuk okula gidememektedir; yaşam kurtarıcı sağlık hizmetleri, güvensiz doğum riskiyle karşı karşıya olan 70 bin hamile kadın dâhil pek çok kesime ulaşamamaktadır. Ürdün’deki kentlerde bulunan mültecilerin yaklaşık yüzde 86’sı günde 3,2 dolarlık yoksulluk sınırının altında yaşarken Lübnan’daki mültecilerin yüzde 45’i standartların çok altındaki barınaklarda yaşamaktadır. Krizden etkilenenlerin neredeyse yarısını çocuklar oluşturmaktadır ve çocukların çoğu, aileleriyle birlikte, yaşadıkları şiddet ve sarsıntının yarattığı sıkıntılarla baş etmeye çalışmaktadır.

UNDP yöneticisi Helen Clark’a göre: “Suriye krizi karşısındaki girişimlerle ilgili olarak son dört yıl içinde edinilen dersler, dayanıklılık yaratma temelinde geliştirilenbütüncül insani ve kalkınma yaklaşımlarının önemini hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde göstermiştir. Yeterince kaynağın sağlandığı bir 3RP insanların iş bulmalarına yardım ederek, mikro düzeyde iş fırsatları yaratarak ve ailelere gıda güvenliği sağlayarak istikrarlı bir duruma geçilmesini destekleyecektir.”

3RP ortakları bir uyarıda bulunmaktadır: Daha fazla kaynağın kısa sürede sağlanmaması durumunda güç koşullardaki 130 bin kadar aileye temel ihtiyaçlarını karşılamaya yarayacak nakit yardımlar yapılamayacaktır ve bu kesim aylık gıda karnelerini de tümüyle yitirecektir. Bölgede milyonlarca insana yönelik su temini ve atık su hizmetleri tehlikeye düşecektir. 1,7 milyon kadar insanın önümüzdeki kışa yakıt, barınak, yalıtım, battaniye ya da kışlık giysi olmadan girmesi söz konusudur.Nitekim geçtiğimiz yıl çocuklar dâhil olmak üzere kimi mülteciler bölgenin 40 yıldır gördüğü en sert kış sırasında yaşamını yitirmiştir.

Yılın yarısını geride bırakmışken henüz gerekli kaynakların dörtte birinden azı sağlanabilmiştir ve önümüzün kış olduğunu dikkate alan 3RP ortakları planların zamanında yapılabilmesi ve yardımların yerine zamanında ulaşabilmesi için bu kaynaklara acilen ihtiyaç duyulduğunu vurgulamaktadır.

Suriye krizinin, ön plandaki ve ayrıca siyasal, ekonomik, toplumsal alanlarla ve güvenlik konusunda istikrarsızlık yaşayan ev sahibi ülkeler üzerinde de önemli toplumsal ve ekonomik etkileri vardır. Beşinci yılına giren Suriye krizi bunların yanı sıra kalkınma çabaları ve küresel güvenlik üzerinde de etkili olmaktadır.

Raporda belirtildiği gibi, ev sahibi ülkeler üzerindeki basınç giderek artarken Suriyelilerin iltica girişimleri dâhil olmak üzere güvenli ortamlara kavuşabilmeleri giderek güçleşmektedir. Bu güçlükler sonucunda bölgenin dışındaki ülkelerde güvenlik ve iltica imkânları arayan Suriyelilerin sayısı da artmaktadır. Aralarında Akdeniz’de tehlikeli bir yolculuğu göze alarak Avrupa’ya ulaşmak isteyenler de vardır. Pek çok Suriyeli bu yolda yaşamını yitirmiştir.

Rapor, uluslararası topluluğa, kaynakları zamanında sağlamak ve Suriyeli mülteciler için ek yerleşim fırsatları ve diğer insani kabul yolları sağlamak gibi çözümler sunmak suretiyle ev sahibi ülkelerin üzerindeki yükün büyük bir bölümünün paylaşılması çağrısında bulunmaktadır. 3RP ortaklarının uyarısına göre, bu harekete geçme çağrısının karşılıksız kalması durumunda bir kuşak Suriyeli geride bırakılmış olacak, komşu ülkeler de kendi başlarına yerine getirmeleri mümkün olmayan bir kamu yararını sağlamak için mücadele etmeye devam edeceklerdir.

3RP GERİ PLANI

Suriye Krizine yanıt olarak geliştirilen Bölgesel Mülteci ve Direnç Planı (3RP), mültecilerin korunmasıyla ilgili ihtiyaçlara, dezavantajlı durumdaolanların ihtiyaçlarına ve Suriye krizinin Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır olmak üzere komşu ülkeler üzerindeki uzun dönemsosyoekonomik etkilerine yanıt vermeyiöngören uluslararası bir çağrıdır.

3RP çerçevesinde 5,5 milyar dolar tutarında kaynak sağlanması öngörülmektedir. Bunun 1 milyarı ev sahibi ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olup 4,5 milyar dolar da Birleşmiş Milletler kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları(STK) tarafından uygulanan programlar için gereklidir. Çağrının planlandığı senaryoya göre 2015 yılı sonuna kadar bölgedeki Suriyeli mülteci sayısı 4,27 milyona ulaşacaktır ve bu yıl için amaçlanan da bölgede bulunup durumdan etkilenen 20 milyonu aşkın insana yardım sağlanmasıdır.

Raporu indirmek ve 3RP hakkında daha fazla bilgi için: www.3RPSyriaCrisis.org

3RP yardımlarında yer alan tüm kuruluşların irtibat bilgileri için bakınız: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/partnerlist.php