Çocuk İşçİlİğİne hayir, kalİtelİ eğİtİme evet!

ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan'ın 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü'ne İlişkin Basın Açıklaması

Basın açıklaması | 12 Haziran 2015 Cuma
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 2002 yılından bu yana 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü çerçevesinde her yıl çocuk işçiliğine dikkat çekiyor. Bu yıl da, “çocuk işçiliğine hayır, kaliteli eğitime evet” teması ile her çocuğun sahip olduğu eğitim hakkına vurgu yapıyoruz.

ILO tarafından yayınlanan en son küresel tahminlere göre 5 ile 14 yaşlar arasında 120 milyon çocuk, işçi durumundadır ve bu yaş grubundaki erkek ve kız çocuklar durumdan hemen hemen eşit biçimde etkilenmektedir. Daha geniş bir yaş grubu olarak 5 ile 17 yaşlar dikkate alındığında ise bu sayı 168 milyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuk işçiliğinin bu şekilde hala sürüyor olmasının nedenleri yetişkinlerin yoksulluğu ve insana yakışır işler olmayışı, sosyal koruma yoksunluğu ve istihdama kabul için yasal olarak belirlenen asgari yaşın altındaki tüm çocukların okula gitmelerinin sağlanamamasıdır.

Türkiye’de çocuk işçiliği tahminlerine bakıldığında, en son verilere göre 6 ile 14 yaşlar arasında 292 bin, 6 ile 17 yaşlar dikkate alındığında ise 893,000 çocuğun çalışma yaşamında yer aldığı tahmin edilmektedir.

Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü bu yıl, çocuk işçiliği sorununu çözmede temel bir adım olarak kaliteli eğitimin önemine odaklanmaktadır. Bu, son derece zamanlı bir adımdır; çünkü uluslararası toplum 2015 yılında eğitimle ilgili hedeflere ulaşmadaki başarısızlığın nedenlerini ele alacak, yeni hedefler ve stratejiler belirleyecektir.

Çalışma yaşamında yer alan çocukların yetişkin yaşlara geldiklerinde, zamanında gerekli eğitimi ve becerileri edinememiş oldukları için düşük ücretli ve güvencesiz işlerde çalışma ya da işsiz kalma olasılıkları daha yüksektir. Dahası, kendi çocuklarının da erken yaşta çalışma yaşamına atılmaları gibi bir olasılık da söz konusudur. Bu dezavantaj döngüsünün kırılması küresel bir görevdir ve bu görevin yerine getirilmesinde eğitim anahtar durumundadır.

İstihdama kabulde asgari yaşa gelinceye kadar sağlanacak ücretsiz ve kaliteli zorunlu eğitim, çocuk işçiliğine son verilmesindeki en önemli unsurdur. Okula devam etmek, çocukları işgücü piyasasından uzaklaştırırken, ilerideki kazançlı işler için gerekli becerilerin edinilmesi için zemin oluşturur. Küresel genç işsizliği krizi ve gençlerin okuldan işe geçişte yaşadıkları sorunlar, gerek işgücü piyasasında, gerek genel olarak hayatta başarıyı sağlayacak becerileri kazandıran kaliteli ve anlamlı eğitime duyulan ihtiyaca işaret etmektedir.

ILO, 12 Haziran 2015 Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü çerçevesinde yaptığı küresel çağrıyı Türkiye'de de tekrarlamaktadır:
  • en azından istihdama kabulde asgari yaşa gelinceye kadar tüm çocuklara ücretsiz, zorunlu ve kaliteli eğitim sağlayalım ve halen çalışma yaşamında bulunan çocuklara ulaşılması için harekete geçelim;
  • çocuk işçiliği ve eğitimle ilgili ulusal politikaların tutarlı ve etkili olması için yeni çabalar sergileyelim;
  • kaliteli eğitime erişimi ve öğretmenlik mesleğine yatırımı sağlayacak politikalar izleyelim.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.