Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü

Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Ortadan Kaldıralım

"Şiddet ve taciz, insana yakışır işe yönelik en büyük tehditlerden biridir. Artık mazeret yok. El ele verelim ve 190 No’lu Sözleşme’nin vaadlerini herkes için gerçekleştirelim," diyor ILO Genel Direktörü

Açıklama | 25 Kasım 2019 Pazartesi
Bu önemli Uluslararası Gün’de tüm insanlar, kadına yönelik her türlü şiddet ve tacize karşı duruş sergiliyor. Kadına yönelik şiddet, ayrımcılığın en yaygın biçimlerinden birisidir; kadınların onur, özerklik ve bağımsızlığını sarsmanın en sinsi yöntemlerinden biridir.

Çalışma yaşamında şiddet ve taciz, meslek ve mevki tanımaz. Hiçbir ülke, sektör veya meslek bundan muaf değildir.

Şiddet ve tacizi sona erdirebilmemiz mümkün, ve bunu yapmak zorundayız. Haziran 2019’da hükümetler, işveren ve işçi örgütleri Şiddet ve Taciz Sözleşmesi 2019 (No. 190) ve eşlik eden Tavsiye Kararı’nı (No. 206) kabul etti. İnsanlık tarihinde ilk kez, şiddet ve tacizden arınmış çalışma yaşamında herkesin haklarını ortaya koyan uluslararası bir sözleşmemiz oldu; ve sözleşme, bu hakkın nasıl gerçekleştirilebileceğini gösteriyor.

Şimdi bu taahhüdün somut, uygulamalı eyleme dönüştürülmesi gerekiyor. İşte, bu Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde, ILO, böylesine çığır açıcı bir Sözleşme’nin en geniş biçimde onaylanması için çağrıda bulunuyor. Sözleşmenin onaylanması, ulusal kanunlar, önleme sistemleri, haksızlığı gidermek için etkili yöntemlerin alınması ve uygulanması dahil olmak üzere, gerçek hayattaki eylemleri hızlandıracaktır.

Çalışma yaşamında şiddet ve tacizin yol açtığı insani, toplumsal ve ekonomik zarar çok büyüktür. Şiddet ve taciz, insana yakışır işe yönelik en büyük tehditlerden biridir. Artık mazeret yok. El ele verelim ve 190 No’lu Sözleşme’nin vaadlerini herkes için gerçekleştirelim.