Video

İşyerlerinin engellileri de kapsayacak şekilde düzenlenmesi herkes için fayda sağlar

Yayın tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar | Ölçek/süre: 3:01

ILO, çalışma yaşamında engellilere yönelik fırsat ve davranış eşitliğini destekliyor.

ILO Türkiye Ofisi’nin uyguladığı Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi Projesi, İşyerinde Mesleki Eğitim ve Gelişim Programı (İŞMEP) aracılığıyla istihdam edilebilirliğin artırılmasını ve kapsayıcı iş ortamını destekliyor.

Çalışanlar ve işverenler kapsayıcı ve destekli istihdam politikalarının ve erişilebilir işyerlerinin nasıl ve neden herkes için fayda sağladığını anlatıyor.