Video

Sizinleyiz Çocuklar!

Yayın tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe | Ölçek/süre: 4:43

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütü işbirliğinde Ferrero Fındık tarafından desteklenen Mevsimlik Tarımda Fındık Hasadında Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Projesi okul çağındaki çocuk ve gençlerimizi çocuk işçiliğinden uzak tutmayı amaçlıyor. Yılın önemli bir bölümünü evinden uzakta, yollarda, geçici konaklama alanlarında geçiren mevsimlik tarım işçisi ailelelerin çocuklarının okul hayatlarının kesintiye uğramaması, eğitimde fırsat eşitliği için büyük önem taşıyor. Projemiz kapsamında ailelerin göç haritaları üzerinden, gittikleri yerlerde okul ziyaretleri yapıyor, okuldaki öğretmenleriyle tanışıyor ve devam durumlarını takipte ediyoruz. Okulların kapalı olduğu dönemlerde ise çocuklarımız için uygun olan kurslara ve atölyelere yönlendiriyoruz. Örgün eğitime destek olarak bilim, sanat, spor ve temel yaşam becerileri programları sunuyor, atölye çalışmalarımızla, çocukları yeni etkinliklerle tanıştırmayı, kişiliklerini bulmaları, yeteneklerinin farkına varmaları ve bu doğrultuda gelecek hedeflerini belirlemelerinde yol gösterici olmayı amaçlıyoruz. Çalışmalarımızın en değerli meyvesi genç kuşakların eğitimli, meslek sahibi, başarılı bireyler olduğunu görmek olacak.