Video

İnsanların tam potansiyelini hayata geçirmek için sosyal koruma: Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı (KİGEP)

İnsana yakışır iş, sürdürülebilir kalkınmanın itici gücüdür. İnsana yakışır iş, üretkenliği artırmak ve sürdürülebilir bir dünyaya ulaşmak için herkesi korumak ve güçlendirmekle ilgilidir. Üretken ve sürdürülebilir işletmelerde insana yakışır işler gelişir: Üretken, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomiler yaratmak için insana yakışır işe ihtiyacımız var. ILO Türkiye Ofisi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı (KİGEP) işte bu amaca hizmet ediyor.

Yayın tarihi: 08 Kasım 2022 Salı | Ölçek/süre: 2:51

Program, son üç yılda 20 bin çalışanın sosyal güvenceye ulaşmasına veya bunu sürdürmesine yardımcı olmuş ve 2 binin üzerinde işverene hem idari hem de mali yönden destek sağlamıştır.

KİGEP, “Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi Projesi ” kapsamında uygulanmaktadır. Proje, “KfW Kalkınma Bankası aracılığıyla Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından finanse edilir ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda ILO Türkiye Ofisi tarafından yürütülmektedir.

ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (USPRM) tarafından finanse edilen “İnsana Yakışır Geçim Fırsatlarıyla Dayanıklılığı ve Sosyal Uyumu Destekleme Projesi” de KİGEP’e kısmi destek sağlamaktadır.