Video

Bir aile olmak

Yayın tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma |

Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı, Uluslararası Çalışma Örgütü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile Adana, Bursa, Hatay, İstanbul ve Konya’da gerçekleşti. KİGEP 460 firmamızı, Geçici Koruma Sağlanan Suriyelileri ve vatandaşlarımızı kayıtlı olarak istihdam etmesi için destekledi, sosyal güvenlik primlerinin bu işverenlere geri ödenmesini sağladı. Hep denir ya, “Şirket olarak biz bir aileyiz”. İş hayatında bunun ilk koşulu kayıtlı istihdamdır. Kayıtlı istihdam yoksa, açık konuşalım, “biz bir aileyiz” söylemi bir hayalden, bir klişeden öteye geçemiyor.