Video

Birlikte Daha Güçlüyüz

Yayın tarihi: 19 Haziran 2020 Cuma |

İş dünyamızdaki yabancıların uyum sürecini etkin biçimde yönetmek için Hayata Fırsat Projesi kapsamında işverene yönelik çeşitli programlar yürütülüyor; Sürdürülebilir İşletmeler Programı (SCORE) ve İşyeri Uyum Programı (AHBAP). İkisi de uluslararası örneklerden yola çıkılarak ülkemize özel olarak tasarlanmış çözüm odaklı uygulamalar. 

Sürdürülebilir İşletmeler Programı SCORE, KOBİ’lerimizin verimliliğini artırmak için, işletme yöneticileri ve çalışanlarına yönelik eğitim hizmetleri içeren bir uygulama. Bu eğitimle firmaların verimlilikleri artıyor.

Hayata Fırsat Projesi, ülkemize sığınan Suriyelilerin çalışma hayatına uyumunu tüm kademelerde geliştirmeyi amaçlıyor. İşyeri Uyum Programı AHBAP yabancıları işyerlerinde Türk çalışanlarla “işyeri ahbabı” olarak eşleştiriyor. Böylece Suriyeliler, işyeri kurallarını ve iş kültürümüzü doğrudan Türk meslektaşlarından öğreniyor.