Türkiye'nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri

59 Sözleşme
 • Temel Sözleşmeler: 10 Temel Sözleşmenin tamamı
 • Yönetişim Sözleşmeleri (Öncelikli): 4 sözleşmeden 3’ü
 • Teknik Sözleşmeler: 177 Sözleşmeden 48’sı
Türkiye tarafından onaylanan 59 Sözleşmeden 55'i yürürlüktedir, 3 Sözleşmeye karşı çıkılmıştır ve geçtiğimiz 12 ayda onaylanan Sözleşme bulunmamaktadır.

Türkiye'nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri Listesi
 1. 2 No’lu İşsizlik Sözleşmesi
 2. 11 No’lu Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi
 3. 14 No’lu Haftalık Dinlenme (Sanayi) Sözleşmesi
 4. 15 No’lu Asgari Yaş (Trimciler ve Ateşçiler) Sözleşmesi
 5. 26 No’lu Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi
 6. 29 No’lu Zorla Çalıştırma Sözleşmesi
 7. 34 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi
 8. 42 No’lu İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi (Revize)
 9. 45 No’lu Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi
 10. 53 No'lu Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar Ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme
 11. 55 No'lu Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme
 12. 58 No’lu Asgari Yaş (Deniz) Sözleşmesi (Revize)
 13. 59 No’lu Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (Revize)
 14. 68 No'lu Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
 15. 69 No'lu Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme
 16. 73 No'lu Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme
 17. 77 No’lu Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi
 18. 80 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi
 19. 81 No’lu İş Teftişi Sözleşmesi
 20. 87 No’lu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi
 21. 88 No’lu İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi
 22. 92 No'lu Mürettebatin Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme
 23. 94 No’lu Çalışma Şartları (Kamu Sözleşmeleri) Sözleşmesi
 24. 95 No’lu Ücretlerin Korunması Sözleşmesi
 25. 96 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Revize)
 26. 98 No’lu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi
 27. 99 No’lu Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım) Sözleşmesi
 28. 100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi
 29. 102 No’lu Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi
 30. 105 No’lu Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi
 31. 108 No'lu Gemiadamları Ulusal Kimlik Katlarına İlişkin Sözleşme
 32. 111 No’lu Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi
 33. 115 No’lu Radyasyondan Korunma Sözleşmesi
 34. 116 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi
 35. 118 No’lu Muamele Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi
 36. 119 No’lu Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi
 37. 122 No’lu İstihdam Politikası Sözleşmesi
 38. 123 No’lu Asgari Yaş (Yeraltı İşleri) Sözleşmesi
 39. 127 No’lu Azami Ağırlık Sözleşmesi
 40. 133 No'lu Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin Sözleşme (İlave Hükümler)
 41. 134 No'lu İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin Sözleşme
 42. 135 No’lu İşçi Temsilcileri Sözleşmesi
 43. 138 No’lu Asgari Yaş Sözleşmesi
 44. 142 No’lu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi
 45. 144 No’lu Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesi
 46. 146 No'lu Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme
 47. 151 No’lu Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi
 48. 152 No'lu Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme
 49. 153 No'lu Karayolları Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Sözleşme
 50. 155 No'lu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme
 51. 158 No’lu Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi
 52. 159 No’lu Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesi
 53. 161 No'lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
 54. 164 No'lu Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme
 55. 166 No'lu Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme
 56. 167 No'lu İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1988
 57. 176 No'lu Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1995
 58. 182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi
 59. 187 No'lu İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi